Detail publikace

Automatic C Compiler Generation from Architecture Description Language ISAC

HUSÁR Adam, TRMAČ Miloslav, HRANÁČ Jan, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel, KOLÁŘ Dušan a PŘIKRYL Zdeněk. Automatic C Compiler Generation from Architecture Description Language ISAC. In: 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2010, s. 84-91. ISBN 978-80-87342-10-7.
Název česky
Automatické generování překladače jazyka C z jazyka pro popis architektury ISAC
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Husár Adam, Ing., Ph.D., MBA (VCIT FIT VUT)
Trmač Miloslav, Mgr. (UIFS FIT VUT)
Hranáč Jan, Ing. (FIT VUT)
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT)
Masařík Karel, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT)
Přikryl Zdeněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Abstrakt

Článek se zabývá generováním rekonfigurovatelného překladače. Po úvodu do návrhu aplikačně specifických procesorů a přehledu o generování kódu v backendech překladačů je popsán jazyk pro popis architektury ISAC. Dále je popsán automatický přístup k extrakci sémantiky instrukcí. Tento přístup byl úspěšně otestován na třech modelech procesorů MIPS? ARM a TI MSP430. Dále je popsán postup generování backendu na základě extrahovaných informací. Tento postup byl v současnosti ověřen na architektuře MIPS a jsou ukázány předběžné výsledky,

Rok
2010
Strany
84-91
Sborník
6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Konference
MEMICS'10 -- 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science, Mikulov, CZ
ISBN
978-80-87342-10-7
Vydavatel
Masarykova universita
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9403,
   author = "Adam Hus\'{a}r and Miloslav Trma\v{c} and Jan Hran\'{a}\v{c} and Tom\'{a}\v{s} Hru\v{s}ka and Karel Masa\v{r}\'{i}k and Du\v{s}an Kol\'{a}\v{r} and Zden\v{e}k P\v{r}ikryl",
   title = "Automatic C Compiler Generation from Architecture Description Language ISAC",
   pages = "84--91",
   booktitle = "6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science",
   year = 2010,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Masaryk University",
   ISBN = "978-80-87342-10-7",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9403"
}
Nahoru