Detail publikace

Integrating Multiple Modeling and Development Tools for Realization of Distributed Intelligent System

KOČÍ Radek, ZBOŘIL František a ŽÁK Jakub. Integrating Multiple Modeling and Development Tools for Realization of Distributed Intelligent System. In: Proceedings of the 10th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. Cairo: IEEE Computer Society, 2010, s. 658-663. ISBN 978-1-4244-8135-4.
Název česky
Integrace modelovacích a vývojových nástrojů pro realizaci distribuovaného inteligentního systému
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

Počítačové modelování, agenti, bezdrátové senzorové sítě.

Abstrakt

Modelování distribuovaných systémů a inteligentních systémů znamená, že vytváříme model s korespondujícím chováním. Multiagentní systémy jsou komplexní systémy implementující platformu, která je zodpovědná za řízení agentů, včetně meziagentní komunikace, specifikace agentů, jejich chování atd. Existuje mnoho agentních platforem, které jsou zaměřeny na různé aplikační oblasti. Tento článek se zabývá možnostmi integrace platforem T-Mass a PNagent. PNagent vytváří agentní platformu postavenou na Petriho sítích a umožňuje tak pohled na systém na vysoké úrovni abstrakce, zatímco T-Mass byl vytvořen pro užití v systémech s omozenými zdroji, typicky bezdrátové senzorové sítě. Propojení obou systémů je dosaženo užitím platformy JADE jako řídícího prvku.

Rok
2010
Strany
658-663
Sborník
Proceedings of the 10th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications
Konference
10th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, Cairo, EG
ISBN
978-1-4244-8135-4
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Cairo, EG
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9407,
  author = "Radek Ko\v{c}\'{i} and Franti\v{s}ek Zbo\v{r}il and Jakub \v{Z}\'{a}k",
  title = "Integrating Multiple Modeling and Development Tools for Realization of Distributed Intelligent System",
  pages = "658--663",
  booktitle = "Proceedings of the 10th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications",
  year = 2010,
  location = "Cairo, EG",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-4244-8135-4",
  doi = "10.1109/ISDA.2010.5687188",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9407"
}
Nahoru