Detail publikace

Exploiting neighbors for faster scanning window detection in images

ZEMČÍK Pavel, HRADIŠ Michal a HEROUT Adam. Exploiting neighbors for faster scanning window detection in images. In: ACIVS 2010. Lecture Notes in Computer Science, roč. 6475. Sydney: Springer Verlag, 2010, s. 12. ISBN 978-3-642-17690-6.
Název česky
Využití sousedů pro rachlejší detekci objektů v obraze
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

detekce objektů, obrazové příznaky, WaldBoost

Abstrakt

Detekce objektů pomocí skenování obrazu rychlým klasifikátorem je široce používaná metoda, která se používá i v komerčních aplikacích. Takové detektory doposud zpravidla nevyužívaly toho, že informace extrahovaná z jedné pozice obrazu může být použita i pro rozhodnutí o okolních pozicích. Existence této nevyužité informace je sama o sobě jistým vodítkem k závěru, že takovéto přístupy nejsou optimální. V tomto článku navrhujeme efektivní a výpočetně nenáročný postup, jak tuto sdílenou informaci využít k rychlejší detekci. Hlavní myšlenkou navrhovaného řešení je předpovídat odezvy klasifikátoru na blízkých okolních pozicích a přeskočit vyhodnocování tohoto klasifikátoru na takových pozicích, kde je predikce dostatečně jistá a pravděpodobnost chyby dostatečně nízká. Za účelem predikce, je vytvořen nový klasifikátor, který používá obrazová příznaky, které jsou počítány původním detekčním klasifikátorem. Výsledky ukazují, že je tímto postupem možné snížit čas potřebný pro zpracování obrazu až čtyřikrát při jen nepatrném zvýšení chybovosti detekce. V některých případech je tak možné dosáhnout v průměru i méně než jednoho obrazového příznaku počítaného na jednu pozici obrazu. Článek představuje navrženou metodu predikce a výsledky na několika datových sadách s použitím několika různých druhů obrazových příznaků.

Rok
2010
Strany
12
Sborník
ACIVS 2010
Řada
Lecture Notes in Computer Science
Svazek
6475
Konference
Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems 2010, Sydney, Australia, AU
ISBN
978-3-642-17690-6
Vydavatel
Springer Verlag
Místo
Sydney, AU
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9410,
  author = "Pavel Zem\v{c}\'{i}k and Michal Hradi\v{s} and Adam Herout",
  title = "Exploiting neighbors for faster scanning window detection in images",
  pages = 12,
  booktitle = "ACIVS 2010",
  series = "Lecture Notes in Computer Science",
  volume = 6475,
  year = 2010,
  location = "Sydney, AU",
  publisher = "Springer Verlag",
  ISBN = "978-3-642-17690-6",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9410"
}
Soubory
Nahoru