Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

MoonGate: Modular real-time strategy engine for Xbox 360 and PC

KAJAN Rudolf a HEROUT Adam. MoonGate: Modulárny engine pre real-time stratégie na platformách Xbox 360 a PC. In: PROCEEDINGS OF THE IADIS INTERNATIONAL CONFERENCE GAME AND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES 2010. Freiburg, 2010, s. 91-95. ISBN 978-972-8939-18-2.
Název anglicky
MoonGate: Modular real-time strategy engine for Xbox 360 and PC
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Kajan Rudolf, Ing. (UPGM FIT VUT)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Abstrakt
MoonGate je modulárny engine pre real-time stratégie založený na vymeniteľných komponentoch, slúžiaci ako jednoducho upraviteľné výučbové prostredie vhodé na testovanie algoritmov z viacerých oblastí výskumu. Implementovaný engine podporuje popri PC platforme aj platformu Xbox 360. Hlavným cieľom projektu je pritiahnúť nielen študentov, ale aj odborníkov a nezávislých vývojárov a poskytnúť im jednoducho pochopiteľné a modifikovateľné prostredie na testovanie a vývoj algoritmov využívaných v oblasti real-time stratégií.
Rok
2010
Strany
91-95
Sborník
PROCEEDINGS OF THE IADIS INTERNATIONAL CONFERENCE GAME AND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES 2010
Konference
IADIS International Conference Game and Entertainment Technologies 2010, Freiburg, DE
ISBN
978-972-8939-18-2
Místo
Freiburg, DE
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9423,
   author = "Rudolf Kajan and Adam Herout",
   title = "MoonGate: Modular real-time strategy engine for Xbox 360 and PC",
   pages = "91--95",
   booktitle = "PROCEEDINGS OF THE IADIS INTERNATIONAL CONFERENCE GAME AND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES 2010",
   year = 2010,
   location = "Freiburg, DE",
   ISBN = "978-972-8939-18-2",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9423"
}
Nahoru