Detail publikace

Multigenerative Grammar Systems and Matrix Grammars

LUKÁŠ Roman a MEDUNA Alexander. Multigenerative Grammar Systems and Matrix Grammars. Kybernetika, roč. 46, č. 1, 2010, s. 68-82. ISSN 0023-5954.
Název česky
Multigenerativní gramatické systémy a maticové gramatiky
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

multigenerativní gramatické systémy, maticové gramatiky

Abstrakt

Multigenerativní gramatické systémy jsou založeny na spolupracujících bezkontextových gramatikách, které souběžně generují své řetězce pomocí pravidly-řízeného přepisování nebo pomocí neterminály-řízeného přepisování. Po dokončení souběžného generování jsou tyto řetězce zkombinovány pomocí běžných operací nad řetězci, abychom získali klasické řetězce výsledného jazyka generovaného těmito systémy. Tento článek dokazuje, že tyto systémy jsou ekvivalentní s maticovými gramatikami. Navíc demonstruje, že tyto systémy s libovolným počtem komponent jsou ekvivalentní systémům pouze se dvěma komponentami. Také článek poznamenává, že ani zavedením nejlevějšího přepisování získáme systém ještě silnější než ten pracující obecným způsobem.

Anotace

Článek diskutuje multigenerativní gramatické systémy a maticové gramatiky.

Rok
2010
Strany
68-82
Časopis
Kybernetika, roč. 46, č. 1, ISSN 0023-5954
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9437,
   author = "Roman Luk\'{a}\v{s} and Alexander Meduna",
   title = "Multigenerative Grammar Systems and Matrix Grammars",
   pages = "68--82",
   journal = "Kybernetika",
   volume = 46,
   number = 1,
   year = 2010,
   ISSN = "0023-5954",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9437"
}
Nahoru