Detail publikace

Segmentation Procedure for Fingerprint Area Detection in Image Based on Enhanced Gabor Filtering

DOLEŽEL Michal, LODROVÁ Dana, BUSCH Christoph a DRAHANSKÝ Martin. Segmentation Procedure for Fingerprint Area Detection in Image Based on Enhanced Gabor Filtering. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, roč. 2010, č. 3, s. 39-50. ISSN 1976-118X.
Název česky
Segmentační procedura pro detekci oblasti otisku prstu v obraze založená na rozšířeném Gaborově filtrování
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

otisky prstů, detekce oblasti otisku, testování sémantické shody, segmentace, Gaborovy filtry

Abstrakt

Tento článek popisuje detailní popis segmentační procedury sloužící k detekci oblasti otisku prstu v obraze v digitálních snímcích. Cílem této procedury je s vysokou přesností určit oblast otisku prstu a oddělit ji od pozadí obrazu. Vysoká přesnost detekce oblasti je důležitá nejen pro úspěšný prodej algoritmů pro extrakci markantů, ale i pro účely testování sémantické shody u otisků prstů popsané v nově vzniklém mezinárodním standardu.

Naše segmentační procedura byla navržena pro přímé použití v praxi. Proto jsme se zaměřili na otisky skenované ze skutečných daktyloskopických karet. Tyto otisky pocházejí z databáze Ground Truth Database of fingerprints (část databáze GTD původně pochází z databází NIST SD14 a SD29). Naše procedura se musela vyrovnat s typickými problémy, jako jsou tištěné či vpisované poznámky, čáry či šum nacházející se v pozadí otisku nebo vedoucí přímo přes vlastní otisk. Náš přístup byl porovnán se třemi dalšími metodami a poskytuje značně lepší výsledky než nejlepší z porovnávaných metod.

Rok
2010
Strany
39-50
Časopis
International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, roč. 2010, č. 3, ISSN 1976-118X
Kniha
International Journal of Bio-Science and Bio-Technology
Vydavatel
Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu
Místo
Daedoek, KR
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9439,
  author = "Michal Dole\v{z}el and Dana Lodrov\'{a} and Christoph Busch and Martin Drahansk\'{y}",
  title = "Segmentation Procedure for Fingerprint Area Detection in Image Based on Enhanced Gabor Filtering",
  pages = "39--50",
  booktitle = "International Journal of Bio-Science and Bio-Technology",
  journal = "International Journal of Bio-Science and Bio-Technology",
  volume = 2010,
  number = 3,
  year = 2010,
  location = "Daedoek, KR",
  ISSN = "1976-118X",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9439"
}
Nahoru