Detail publikace

Description of image content by means of graph grammars

ZUZAŇÁK Jiří, LÁNÍK Aleš a ZEMČÍK Pavel. Description of image content by means of graph grammars. In: POSTER Papers proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 43-47. ISBN 978-80-86943-86-2.
Název česky
Popis obrazu pomocí grafových gramatik
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Zuzaňák Jiří, Ing. (UPGM FIT VUT)
Láník Aleš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Článek prezentuje návrh částečného rozkladu obrazu, pomocí grafové gramatiky, za účelem získání vysokoúrovňové reprezentace znalostí obsažených v obraze. Terminální uzly (symboly) zmiňované gramatiky jsou reprezentovány objekty nalezenými v obraze, jakými jsou detekované body, čáry, objekty a oblasti tohoto obrazu. Na základě ohodnocení těchto uzlů je při přepisu pomocí grafového pravidla vypočítáno nové ohodnocení, které tyto informace zohledňuje ve vyšší úrovni reprezentace.  Graf, který se takto gramatikami zpracovává je vytvořen z obrazu aplikací různých metod počítačového vidění (segmentace, detekce objektů, zpracování obrazu). Tento graf je následně zpracován postupnou aplikací grafových pravidel. Dále je v článku prezentován příklad použití ohodnocené grafové gramatiky za účelem popisu obsahu obrazu.

Rok
2010
Strany
43-47
Sborník
POSTER Papers proceedings
Konference
Winter School of Computer Graphics 2010, Plzeň, CZ
ISBN
978-80-86943-86-2
Vydavatel
Západočeská univerzita v Plzni
Místo
Plzeň, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9455,
   author = "Ji\v{r}\'{i} Zuza\v{n}\'{a}k and Ale\v{s} L\'{a}n\'{i}k and Pavel Zem\v{c}\'{i}k",
   title = "Description of image content by means of graph grammars",
   pages = "43--47",
   booktitle = "POSTER Papers proceedings",
   year = 2010,
   location = "Plze\v{n}, CZ",
   publisher = "University of West Bohemia in Pilsen",
   ISBN = "978-80-86943-86-2",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9455"
}
Nahoru