Detail publikace

Evolutionary Design of Collective Communications on Wormhole Networks

JAROŠ Jiří. Evolutionary Design of Collective Communications on Wormhole Networks. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-4208-5.
Název česky
Evoluční návrh kolektivních komunikací pro wormhole propojovací sítě
Typ
odborná monografie
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

Evoluční návrh, propojovací sítě, červí směrování, kolektivní komunikace, plánování, hyperkostka, mřížka, torus, tlusté topologie, vícestupňové topologie, odolnost proti poruchám, SoC, NoC.

Abstrakt

Tato práce popisuje biologií inspirovanou metodu návrhu optimálních (minimálních) plánů kolektivních komunikací pro propojovací sítě paralelních počítačů. Pro každou propojovací síť a komunikační vzor lze na základě parametrů této sítě, použité techniky červího přepínání, minimálního směrování a prostorového rozmístění vysílacích a přijímacích uzlů odhadnout dolní mez časové složitosti v počtu komunikačních kroků. Navržená metoda je schopna nejen znovuobjevit známé optimální komunikační plány pro běžně používané propojovací sítě jako např. hyperkostka, ale rovněž vytvářet inovativní řešení pro libovolné asymetrické, iregulární, vícestupňové či tlusté propojovací sítě. Tato metoda navíc není omezena prostorovou distribucí komunikujících uzlů a může tedy optimalizovat komunikaci pro obecné komunikační vzory typu many-to-many. Experimentální výsledky prokazují schopnost navržené metody produkovat optimální čí téměř optimální komunikační plány pro dané komunikační vzory. V určitých případech lze využitím neminimálního směrování dosáhnout dalšího vylepšení. Navržené komunikační plány mohou posloužit při tvorbě vysoce výkonných komunikačních knihoven pro aplikačně specifické sítě na čipu.

Rok
2010
Strany
183
ISBN
978-80-214-4208-5
Vydavatel
Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@BOOK{FITPUB9460,
   author = "Ji\v{r}\'{i} Jaro\v{s}",
   title = "Evolutionary Design of Collective Communications on Wormhole Networks",
   pages = 183,
   year = 2010,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Publishing house of Brno University of Technology VUTIUM",
   ISBN = "978-80-214-4208-5",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9460"
}
Soubory
Nahoru