Detail publikace

Optimalizace aplikace testu číslicových systémů pro nízký příkon

ŠKARVADA Jaroslav, KOTÁSEK Zdeněk a STRNADEL Josef. Optimalizace aplikace testu číslicových systémů pro nízký příkon. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4209-2.
Název anglicky
Digital systems test application optimization for low power consumption
Typ
odborná monografie
Jazyk
čeština
Autoři
Klíčová slova

číslicový obvod, testovací vektory, scan registry, optimalizace testu, redukce příkonu

Abstrakt

V knize jsou zavedeny základní pojmy související s příkonem číslicového obvodu, analyzovány příčiny zvýšeného příkonu obvodu během aplikace testu při srovnání s běžným funkčním režimem činnosti a popsány existující metody pro redukci dynamické a statické složky příkonu obvodu během aplikace testu. Dále je prezentována metoda založená na principu současné optimalizace pořadí aplikace testovacích vektorù a pořadí zapojení registrů do řetězce scan. Ta je primárně určena pro redukci dynamické složky příkonu u obvodù obsahujících plný řetězec scan, avšak je úspěšně použitelná i pro kombinační obvody bez řetězce scan. Metoda využívá genetický algoritmus pro prohledávání rozsáhlého stavového prostoru úlohy, přičemž pro stanovení příkonu obvodu je využívána simulace testu s využitím standardní technologické knihovny - to umožňuje získat přesnější výsledky ve srovnání s jednoduššími metodami založenými např. na výpočtu Hammingovy vzdálenosti mezi jednotlivými testovacími vektory. Metoda byla implementována a poté ověřena nad dostupnými sadami benchmarkových obvodů. V práci jsou rovněž prezentovány dosažené výsledky včetně porovnání s výsledky existujících metod.

Rok
2010
Strany
142
ISBN
978-80-214-4209-2
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@BOOK{FITPUB9486,
   author = "Jaroslav \v{S}karvada and Zden\v{e}k Kot\'{a}sek and Josef Strnadel",
   title = "Optimalizace aplikace testu \v{c}\'{i}slicov\'{y}ch syst\'{e}m\r{u} pro n\'{i}zk\'{y} p\v{r}\'{i}kon",
   pages = 142,
   year = 2010,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   ISBN = "978-80-214-4209-2",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9486"
}
Nahoru