Detail publikace

Verification of Asynchronous and Parametrized Hardware Designs

SMRČKA Aleš. Verification of Asynchronous and Parametrized Hardware Designs. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, roč. 2, č. 2, 2010, s. 60-69. ISSN 1338-1237. Dostupné z: http://acmbulletin.fiit.stuba.sk/vol2num2/smrcka.pdf
Název česky
Verifikace asynchronních a parametrických návrhů hardware
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

Formální verifikace, modelování návrhů hardware, křížení časových domén, parametrický návrh hardware, čítačové automaty.

Abstrakt

Článek prezentuje dva originální přístupy k formální verifikaci návrhů hardware. Konkrétně se věnujeme metodě model checking systémů s více hodinovými signály a verifikaci parametrických návrhů hardware.  Co se týče prvního přínosu, v práci jsou představeny čtyři metody, které jsou použity pro modelování křížení časových domén digitálního obvodu. Na modelech, které jsou získány navrhovaným způsobem, může být aplikován model checking obvyklým způsobem, přičemž problémy plynoucí ze synchronizace dat digitálního obvodu zůstávají pokryty. Čtyři navrhované metody se liší v přesnosti a v nárocích na formální verifikaci. Další přínos je založen na překladu parametrických návrhů hardware do čítačových automatů přičemž využívá současných úspěšných výsledků v oblasti jejich automatické formální verifikace.  Parametrický návrh hardware přeložen do čítačového automatu potom může být jednorázově verifikován pro všechny možné hodnoty parametrů.

Rok
2010
Strany
60-69
Časopis
Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, roč. 2, č. 2, ISSN 1338-1237
Vydavatel
Vydavateľstvo STU
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9499,
   author = "Ale\v{s} Smr\v{c}ka",
   title = "Verification of Asynchronous and Parametrized Hardware Designs",
   pages = "60--69",
   journal = "Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia",
   volume = 2,
   number = 2,
   year = 2010,
   ISSN = "1338-1237",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9499"
}
Nahoru