Detail publikace

Some Power-Decreasing Derivation Restrictions in Grammar Systems

MEDUNA Alexander, ČERMÁK Martin a MASOPUST Tomáš. Some Power-Decreasing Derivation Restrictions in Grammar Systems. Schedae Informaticae, roč. 2010, č. 19, 2011, s. 23-34. ISSN 0860-0295.
Název česky
Oslabující omezení na derivacích v gramatických systémech
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt
Článek zavádí levá omezení na derivacích v CD gramatických systémech, s frázově strukturovanými gramatikami, řízených regulárním jazykem.
První omezení požaduje, aby každá produkce byla vždy aplikována uvnitř prvních k neterminálů, pro nějaké k=1,...,n, v každé větné formě. Druhé omezení říká kolik bloků neterminálů může být v každé větné formě.
Třetí omezení rozšiřuje druhé a říká kolik bloků neterminálů s limitovanou délkou může být v každé větné formě.
Ukážeme, že nad těmito omezeními gramatické systémy generují různé rodiny jazyků. 
Rok
2011
Strany
23-34
Časopis
Schedae Informaticae, roč. 2010, č. 19, ISSN 0860-0295
Kniha
Schedae Informaticae
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9509,
  author = "Alexander Meduna and Martin \v{C}erm\'{a}k and Tom\'{a}\v{s} Masopust",
  title = "Some Power-Decreasing Derivation Restrictions in Grammar Systems",
  pages = "23--34",
  booktitle = "Schedae Informaticae",
  journal = "Schedae Informaticae",
  volume = 2010,
  number = 19,
  year = 2011,
  ISSN = "0860-0295",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9509"
}
Nahoru