Detail publikace

Regulated Grammars and Their Transformations

MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Regulated Grammars and Their Transformations. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4203-0.
Název česky
Řízené gramatiky a jejich transformace
Typ
odborná monografie
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

Řízené gramatiky, řízené gramatické systémy, řízené zásobníkové automaty, transformace

Abstrakt

Tato monografie se zabývá bezkontextovými gramatikami doplněnými řízením, které předepisuje aplikovatelnost pravidel při generování jazyků. Takto obohacené bezkontextové gramatiky jsou souhrnně označovány jako řízené gramatiky. Mezi diskutované případy patří gramatiky řízené regulárním jazykem, maticové gramatiky, programované gramatiky, gramatiky s nahodilým kontextem, gramatiky s rozptýleným kontextem a stavové gramatiky. Ústředním tématem práce jsou transformace těchto gramatik jak na gramatiky stejného typu splňující různá dodatečná omezení, tak na jiné ekvivalentní formální modely. Mezi prezentované transformace patří například převod gramatik do normálních forem, odstraňování zkracujících pravidel, redukce počtu jejich komponent či generování jazyků rozšířených o dodatečné informace. Důraz je kladen na algoritmická provedení těchto transformací, která jsou v praxi snadno implementovatelná. Definice a výsledky jsou doplněny názornými příklady. Kromě řízených gramatik jsou diskutovány i další příbuzné řízené formální modely, jako multigenerativní gramatické systémy či řízené zásobníkové automaty. V závěru jsou nastíněna praktická využití dosažených výsledků, možnosti budoucího výzkumu z hlediska moderních trendů a historické poznámky k literatuře, z níž kniha vychází.

Rok
2010
Strany
239
ISBN
978-80-214-4203-0
Vydavatel
Vysoké učení technické v Brně
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@BOOK{FITPUB9520,
   author = "Alexander Meduna and Petr Zemek",
   title = "Regulated Grammars and Their Transformations",
   pages = 239,
   year = 2010,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Brno University of Technology",
   ISBN = "978-80-214-4203-0",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9520"
}
Nahoru