Detail publikace

Simple Single View Scene Calibration

PŘIBYL Bronislav a ZEMČÍK Pavel. Simple Single View Scene Calibration. In: Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems. Lecture Notes in Computer Science. Ghent: Springer Verlag, 2011, s. 748-759. ISBN 978-3-642-23686-0. ISSN 0302-9743. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-23687-7_67
Název česky
Jednoduchá kalibrace scény z jednoho snímku
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

Kalibrace scény, rekonstrukce scény, Euklidovská rekonstrukce, jeden pohled, automatický odhad parametrů, analýza hlavních komponent

Abstrakt

Tento článek se zabývá automatickou kalibrací obrazů, přičemž hlavním cílem je extrahovat informaci o objektech ve scéně a jejich vztazích pouze na základě informací obsažených přímo v obraze. Účelem takové kalibrace je např. zjištění souřadnic objektů ve scéně, měření vzdáleností nebo velikostí ploch mezi těmito objekty atd. Hlavní myšlenkou prezentované práce je detekovat v obraze objekty známé velikosti (v prezentovaném případě např. dopravní značky) a využít jejich relativních velikostí a pozic v obraze k provedení kalibrace za jistých předpokladů ohledně prostorové distribuce objektů ve scéně (v tomto případě např. jejich rozmístění na rovinném povrchu). Tento článek také popisuje relevantní související výzkum, metodu samotnou a její výsledky. Dále tyto výsledky diskutuje a navrhuje možná rozšíření metody.

[img]
Rok
2011
Strany
748-759
Časopis
Lecture Notes in Computer Science, č. 6915, ISSN 0302-9743
Sborník
Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems
Řada
Lecture Notes in Computer Science
Konference
Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems 2011, Het Pand, Ghent, Belgium, BE
ISBN
978-3-642-23686-0
Vydavatel
Springer Verlag
Místo
Ghent, BE
DOI
UT WoS
000306962700067
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9532,
  author = "Bronislav P\v{r}ibyl and Pavel Zem\v{c}\'{i}k",
  title = "Simple Single View Scene Calibration",
  pages = "748--759",
  booktitle = "Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems",
  series = "Lecture Notes in Computer Science",
  journal = "Lecture Notes in Computer Science",
  number = 6915,
  year = 2011,
  location = "Ghent, BE",
  publisher = "Springer Verlag",
  ISBN = "978-3-642-23686-0",
  ISSN = "0302-9743",
  doi = "10.1007/978-3-642-23687-7",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9532"
}
Soubory
Nahoru