Detail publikace

Fast Just-In-Time Translated Simulation for ASIP Design

PŘIKRYL Zdeněk, KŘOUSTEK Jakub, HRUŠKA Tomáš a KOLÁŘ Dušan. Fast Just-In-Time Translated Simulation for ASIP Design. In: 14th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011, s. 279-282. ISBN 978-1-4244-9753-9.
Název česky
Rychlý Just-In-Time překládaný simulátor pro vývoj ASIPů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova

Jazyky pro popis architektury, simulace, testování, aplikačně specifické procesory 

Abstrakt

Rychlý a přesný simulátor je základním nástrojem pro efektivní návrh moderních vysoce výkonných aplikačně specifických procesorů. Trendem v oblasti návrhu je automatické generování simulátoru v závislosti na popisu procesoru v jazyce pro popis architektury procesoru. Simulátor je pak použit pro testování a validaci návrhu procesoru a cílové aplikace, která na něm poběží. Navíc simulátor může generovat profilovací informace. Tyto informace můžou být použity pro optimalizaci jak procesoru, tak cílové aplikace. V tomto článku je prezentován koncept Just-In-Time překládaného simulátoru, který je automaticky generovaný a je schopen generovat profilovací informace. Simulátor je velmi rychlý a je vygenerovaný v krátkém čase. Může být použit i pro simulovaní specifických aplikací, jako je samo modifikující kód nebo systémy s externí pamětí. Experimentální výsledky jsou uvedeny na konci článku.

Rok
2011
Strany
279-282
Sborník
14th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Konference
IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2011, Cottbus, DE
ISBN
978-1-4244-9753-9
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Cottbus, DE
DOI
UT WoS
000312912900055
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9567,
  author = "Zden\v{e}k P\v{r}ikryl and Jakub K\v{r}oustek and Tom\'{a}\v{s} Hru\v{s}ka and Du\v{s}an Kol\'{a}\v{r}",
  title = "Fast Just-In-Time Translated Simulation for ASIP Design",
  pages = "279--282",
  booktitle = "14th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems",
  year = 2011,
  location = "Cottbus, DE",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-4244-9753-9",
  doi = "10.1109/DDECS.2011.5783094",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9567"
}
Nahoru