Detail publikace

Fingerprint Recognition Technology - Related Topics

DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Recognition Technology - Related Topics. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011. ISBN 978-3-8443-3007-6. Dostupné z: https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-8443-3007-6/fingerprint-recognition-technology-related-topics
Název česky
Technologie rozpoznávání otisků prstů - Spřízněná témata
Typ
odborná monografie
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova

otisk prstu, onemocnění kůže, chybová míra, kvalita obrazu, detekce živosti, biometrie

Abstrakt

Tato práce se zabývá třemi spřízněnými tématy v oblasti biometrického rozpoznávání otisků prstů. První téma je věnováno struktuře kůže a různým technologiím senzorů, používaným pro nasnímání otisku prstu, konkrétně se jedná o optické, kapacitní, ultrazvukové, e-field, elektrooptické, tlakové, teplotní, MEMS a průtahové. Tato část je následována popisem ovlivňujících faktorů, které mohou mít dopad na proces snímání otisku prstu, např. onemocnění kůže. Druhé téma pokrývá oblast stanovení kvality obrazu otisku prstu. Na začátku jsou uvedeny významné chybové míry a křivky pro hodnocení výkonnosti biometrických systémů. Poslední téma se zabývá detekcí živosti. Nejdříve jsou diskutována základní rizika, spojená s biometrickými systémy a je vysvětlena potřeba detekce živosti. Tato část je následována popisem všech známých metod detekce živosti, které mohou být vhodně použity u rozpoznávání otisků prstů.

Rok
2011
Strany
172
ISBN
978-3-8443-3007-6
Vydavatel
Lambert Academic Publishing
Místo
Saarbrücken, DE
BibTeX
@BOOK{FITPUB9636,
   author = "Martin Drahansk\'{y}",
   title = "Fingerprint Recognition Technology - Related Topics",
   pages = 172,
   year = 2011,
   location = "Saarbr{\"{u}}cken, DE",
   publisher = "Lambert Academic Publishing",
   ISBN = "978-3-8443-3007-6",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9636"
}
Nahoru