Detail publikace

Discriminatively Trained Probabilistic Linear Discriminant Analysis for Speaker Verification

BURGET Lukáš, PLCHOT Oldřich, CUMANI Sandro, GLEMBEK Ondřej, MATĚJKA Pavel a BRÜMMER Niko. Discriminatively Trained Probabilistic Linear Discriminant Analysis for Speaker Verification. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 4832-4835. ISBN 978-1-4577-0537-3.
Název česky
Diskriminativně trénovaná pravděpodobnostní lineární diskriminační analýza pro ověřování mluvčího
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Cumani Sandro (POLITO)
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Brümmer Niko (Agnitio)
URL
Abstrakt

Publikace pojednává o diskriminativně trénované pravděpodobnostní lineární diskriminační analýze pro ověřování mluvčího.

Rok
2011
Strany
4832-4835
Sborník
Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011
Konference
International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing 2011, Praha, CZ
ISBN
978-1-4577-0537-3
Vydavatel
IEEE Signal Processing Society
Místo
Praha, CZ
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9653,
  author = "Luk\'{a}\v{s} Burget and Old\v{r}ich Plchot and Sandro Cumani and Ond\v{r}ej Glembek and Pavel Mat\v{e}jka and Niko Br{\"{u}}mmer",
  title = "Discriminatively Trained Probabilistic Linear Discriminant Analysis for Speaker Verification",
  pages = "4832--4835",
  booktitle = "Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011",
  year = 2011,
  location = "Praha, CZ",
  publisher = "IEEE Signal Processing Society",
  ISBN = "978-1-4577-0537-3",
  doi = "10.1109/ICASSP.2011.5947437",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9653"
}
Nahoru