Detail publikace

Extensions of Recurrent Neural Network Language Model

MIKOLOV Tomáš, KOMBRINK Stefan, BURGET Lukáš, ČERNOCKÝ Jan a KHUDANPUR Sanjeev. Extensions of Recurrent Neural Network Language Model. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 5528-5531. ISBN 978-1-4577-0537-3.
Název česky
Rozšíření jazykového modelu založeného na rekurentních neuronových sítích
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Mikolov Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kombrink Stefan, Dipl.-Inf -Ling (UPGM FIT VUT)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Khudanpur Sanjeev (JHU)
URL
Abstrakt

Publikace pojednává o rozšíření jazykového modelu založeného na rekurentních neuronových sítích (RNN).

Rok
2011
Strany
5528-5531
Sborník
Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011
Konference
International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing 2011, Praha, CZ
ISBN
978-1-4577-0537-3
Vydavatel
IEEE Signal Processing Society
Místo
Praha, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9658,
   author = "Tom\'{a}\v{s} Mikolov and Stefan Kombrink and Luk\'{a}\v{s} Burget and Jan \v{C}ernock\'{y} and Sanjeev Khudanpur",
   title = "Extensions of Recurrent Neural Network Language Model",
   pages = "5528--5531",
   booktitle = "Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011",
   year = 2011,
   location = "Praha, CZ",
   publisher = "IEEE Signal Processing Society",
   ISBN = "978-1-4577-0537-3",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9658"
}
Nahoru