Detail publikace

Close-to-photorealistic Lighting for Simulations and CAD

PEČIVA Jan, PŘIBYL Jaroslav a NAVRÁTIL Jan. Close-to-photorealistic Lighting for Simulations and CAD. In: 2011 International Simulation Multiconference - SCS (SCSC, SPECTS, GCMS) - SCSC Proceedings (Hard-Copy) 11. Hague: SCS Publication House, 2011, s. 1-2. ISBN 1-56555-345-4.
Název česky
Blízce fotorealistické osvětlování pro simulace a CAD
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Pečiva Jan, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Přibyl Jaroslav, Ing. (UPGM FIT VUT)
Navrátil Jan, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Abstrakt

Vysoce kvalitní vizualizace s realistickým osvětlením je jedno z náročných témat v počítačové grafice. Tento článek prezentuje Lexolights archtekturu pro vizualizaci virtuálních scén, kde vizuální věrnost s realitou je požadována. Článek popisuje architekturu shaderů, poskytujících per-pixel osvětlování, následovanou stínovými technikami a multipass přístupem. Multipass je použit, neboť se ukázal jako robustní přístup, který neomezuje vizualizaci na určitý maximální počet světel, jak je tomu obyčejně u jiných přístupů. Na závěr, náš přístup pro renrování velkých modelů, obsahujících obrovské množství texturovacích dat, je prezentován.

Rok
2011
Strany
1-2
Sborník
2011 International Simulation Multiconference - SCS (SCSC, SPECTS, GCMS) - SCSC Proceedings (Hard-Copy) 11
Konference
Summer Simulation Multiconference, World Forum, The Hague, Netherlands, NL
ISBN
1-56555-345-4
Vydavatel
SCS Publication House
Místo
Hague, NL
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9672,
   author = "Jan Pe\v{c}iva and Jaroslav P\v{r}ibyl and Jan Navr\'{a}til",
   title = "Close-to-photorealistic Lighting for Simulations and CAD",
   pages = "1--2",
   booktitle = "2011 International Simulation Multiconference - SCS (SCSC, SPECTS, GCMS) - SCSC Proceedings (Hard-Copy) 11",
   year = 2011,
   location = "Hague, NL",
   publisher = "SCS Publication House",
   ISBN = "1-56555-345-4",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9672"
}
Nahoru