Detail publikace

Real-Time Detection of Lines using Parallel Coordinates and OpenGL

DUBSKÁ Markéta, HAVEL Jiří a HEROUT Adam. Real-Time Detection of Lines using Parallel Coordinates and OpenGL. In: Proceedings of SCCG 2011. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2011, s. 7. ISBN 978-80-223-3018-3.
Název česky
Detekce čar v reálném čase pomocí paralelních souřadnic a OpenGL
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Detekce čar v rastrových obrazech je často prováděna pomocí Houghovy transformace. Houghova transformace pro dekteci čar v obvyklé podobě je obtížně akcelerovatelná pomocí GPU protože ve své podstatě požaduje rasterizaci sinusoid do rastru akumulátorů s vysokým rozlišením, kteráž úloha pro GPU není vhodná. Thento článek prezentuje GPU implementaci PClines - nové parametrizace přímek pro Houghovu transformaci. PClines jsou zobrazením bodů na čáry a zpět (point-to-line-mapping, PTLM) a tudíž detekce čar využívá grafický procesor pro rasterizaci úseček do pravoúhlé paměti snímku, což je úloha pro GPU nanejvýš přirozená a efektivní. Řešení využívá OpenGL 3.3 k efektivní implementaci celé Houghovy transformace založené na PClines. Experimentální vyhodnocení ukazuje, že i pro vstupní obrázky s vysokým rozlišením a komplexním obsahem detekce čar probíhá snadno v reálném čase, což je vhodné pro různé potenciální aplikace.

Rok
2011
Strany
7
Sborník
Proceedings of SCCG 2011
Konference
Spring Conference on Computer Graphics 2011, Viničné, SK
ISBN
978-80-223-3018-3
Vydavatel
Univerzita Komenského v Bratislavě
Místo
Bratislava, SK
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9678,
   author = "Mark\'{e}ta Dubsk\'{a} and Ji\v{r}\'{i} Havel and Adam Herout",
   title = "Real-Time Detection of Lines using Parallel Coordinates and OpenGL",
   pages = 7,
   booktitle = "Proceedings of SCCG 2011",
   year = 2011,
   location = "Bratislava, SK",
   publisher = "Comenius University in Bratislava",
   ISBN = "978-80-223-3018-3",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9678"
}
Nahoru