Detail publikace

Automatic annotation of online articles based on visual feature classification

BURGET Radek a BURGETOVÁ Ivana. Automatic annotation of online articles based on visual feature classification. International Journal of Intelligent Information and Database Systems, roč. 5, č. 4, 2011, s. 338-360. ISSN 1751-5858.
Název česky
Automatická anotace elektronicky publikovaných článků založená na klasifikaci vizuálních vlastností
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Při aplikaci tradičních metod získávání znalostí na dokumenty na WWW typicky narážíme na problém, že běžná webová stránka obsahuje kromě svého hlavního obsahu i množství dodatečných informací různých druhů. Tyto dodatečné informace, jako například navigace nebo reklama, negativně ovlivňují výsledky metod získávání znalostí, například klasifikaci obsahu. V tomto článku představujeme metodu detekce zajímavých oblastí ve stránce, která je inspirována předpokládaným přístupem lidského čtenáře. Nejprve jsou detekovány základní vizuální bloky ve stránce a následně je jejich význam odhadnut na základě jejich vizuálního stylu. V článku popisujeme použitou metodu segmentace stránek, navrhujeme způsob klasifikace bloků na základě jejich vizuálních vlastností a prezentujeme výsledky experimentů na reálných datech.

Rok
2011
Strany
338-360
Časopis
International Journal of Intelligent Information and Database Systems, roč. 5, č. 4, ISSN 1751-5858
Vydavatel
Inderscience Publishers
DOI
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9692,
  author = "Radek Burget and Ivana Burgetov\'{a}",
  title = "Automatic annotation of online articles based on visual feature classification",
  pages = "338--360",
  journal = "International Journal of Intelligent Information and Database Systems",
  volume = 5,
  number = 4,
  year = 2011,
  ISSN = "1751-5858",
  doi = "10.1504/IJIIDS.2011.041322",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9692"
}
Nahoru