Detail publikace

Využitie grafických kariet na útoky silou

HANÁČEK Petr a JURNEČKA Peter. Využitie grafických kariet na útoky silou. DSM Data Security Management, roč. 15, č. 2, 2011, s. 10-13. ISSN 1211-8737.
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Článek se zabývá útoky silou na kryptografické algoritmy, uvádí jejich přehled a ukazuje možnosti jejich akcelerace pomocí grafických karet. V první části článek poskytuje krátký úvod do architektury současných grafických karet. Ve svém jádře pak rozebírá akceleraci symetrických šifer, asymetrických šifer a hashovacích funkci. Nakonec podává krátký přehled a porovnání nejznámějších historických útoků silou na kryptografické algoritmy.

Rok
2011
Strany
10-13
Časopis
DSM Data Security Management, roč. 15, č. 2, ISSN 1211-8737
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9693,
   author = "Petr Han\'{a}\v{c}ek and Peter Jurne\v{c}ka",
   title = "Vyu\v{z}itie grafick\'{y}ch kariet na \'{u}toky silou",
   pages = "10--13",
   journal = "DSM Data Security Management",
   volume = 15,
   number = 2,
   year = 2011,
   ISSN = "1211-8737",
   language = "sk",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9693"
}
Nahoru