Detail publikace

Large-Scale Physics-Based Terrain Editing Using Adaptive Tiles on the GPU

VANEK Juraj, BENEŠ Bedřich, HEROUT Adam a ŠŤAVA Ondřej. Large-Scale Physics-Based Terrain Editing Using Adaptive Tiles on the GPU. IEEE Computer Graphics and Applications, roč. 2011, č. 1, s. 10. ISSN 0272-1716.
Název česky
Editace rozsáhlých terénů fyzikálními nástroji s použitím adaptivních dlaždic na GPU
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Vanek Juraj, Ing. (UPGM FIT VUT)
Beneš Bedřich, prof., Ph.D. (PU)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Šťava Ondřej (PU)
Abstrakt

V tomto článku prezentujeme nový, interaktivní a intuitivní fyzikálně založený framework pro editaci digitálních terénů. Naše řešení je vhodné pro uživatele zabývající se vytvářením digitálního obsahu a nevyžaduje žádnou hloubkovou znalost o fyzikálně založených simulátorech. Velké terény mohou být nahrány z externích zdrojů, generovány procedurálně nebo vytvořeny manuálně. Pak je možné je interaktivně editovat s využitím GPU. Prezentujeme dvě zjednodušení pro editování rozsáhlých terénů při zachování interaktivity editace. Za prvé, terén je rozdělen do dlaždic s různým datovým rozlišením podle komplexity terénu. Za druhé, každá dlaždice je uložena jako mip-map textura a při výpočtech jsou použity různé úrovně detailů v závislosti na komplexitě terénu a změn na dlaždici. V porovnání s neadaptivními metodami, tento přístup dokáže urychlit výpočet až o 50% a snížit paměťobou náročnost o 25%. Takto je možné editovat rozsáhlé terény, které nebylo možné editovat s předchozími metodami.

Rok
2011
Strany
10
Časopis
IEEE Computer Graphics and Applications, roč. 2011, č. 1, ISSN 0272-1716
Vydavatel
IEEE Computer Society
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9709,
   author = "Juraj Vanek and Bed\v{r}ich Bene\v{s} and Adam Herout and Ond\v{r}ej \v{S}\v{t}ava",
   title = "Large-Scale Physics-Based Terrain Editing Using Adaptive Tiles on the GPU",
   pages = 10,
   journal = "IEEE Computer Graphics and Applications",
   volume = 2011,
   number = 1,
   year = 2011,
   ISSN = "0272-1716",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9709"
}
Nahoru