Detail publikace

Accelerated Image Resampling for Geometry Correction

ZEMČÍK Pavel, PŘIBYL Bronislav, HEROUT Adam a SEEMAN Michal. Accelerated Image Resampling for Geometry Correction. Journal of Real-Time Image Processing, roč. 6, č. 3, s. 1-9. ISSN 1861-8200. Dostupné z: http://www.springerlink.com/content/657763642g23682m/
Název česky
Akcelerované převzorkování obrazu pro korekci geometrického zkreslení
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Klíčová slova
Převzorkování obrazu, subpixelové převzorkování, zpracování rastrového obrazu, geometrická korekce, FPGA, akcelerace, zkreslení čočky, FIR filtr, separabilní filtr, bilineární interpolace
Abstrakt
Tento článek popisuje rychlý algoritmus korekce vad obrazu v reálném čase, kde vady byly způsobeny objektivem nebo podobným zařízením. Práce není zaměřena pouze na algoritmus samotný, ale také na jeho akceleraci v programovatelném hardware. Popsaný algoritmus je navržen pro korekci malých geometrických zkreslení (odchylky pouze v jednotkách pixelů), ovšem s vysokou subpixelovou přesností. Zkreslení obrazu je popsáno pomocí obdélníkové sítě, kdy odchylka je definována pouze v uzlech sítě a mezi uzly je odchylka bilineárně interpolována. V článku je popsán zmíněný algoritmus a jeho vlastnosti, dále specifika důležitá pro jeho implementaci, formáty dat, implementace v FPGA a shrnutí dosažených výsledků.

[img]
Rok
2011
Strany
1-9
Časopis
Journal of Real-Time Image Processing, roč. 6, č. 3, ISSN 1861-8200
Vydavatel
Springer Verlag
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9724,
  author = "Pavel Zem\v{c}\'{i}k and Bronislav P\v{r}ibyl and Adam Herout and Michal Seeman",
  title = "Accelerated Image Resampling for Geometry Correction",
  pages = "1--9",
  journal = "Journal of Real-Time Image Processing",
  volume = 6,
  number = 3,
  year = 2011,
  ISSN = "1861-8200",
  doi = "10.1007/s11554-011-0213-x",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9724"
}
Nahoru