Detail publikace

Noise Injection Heuristics for Concurrency Testing

KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk a VOJNAR Tomáš. Noise Injection Heuristics for Concurrency Testing. Lecture Notes in Computer Science, roč. 2012, č. 7119, s. 123-131. ISSN 0302-9743.
Název česky
Heuristiky vkládání šumu pro testování vícevláknových programů
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt

Testování vícevláknového software je velmi náročné díky nedeterminismu v plánování současně běžících vláken. Existující testovací přístupy řeší tento problém úpravou plánovače, což umožňuje systematicky prohledat všechny možné plánovací alternativy, nebo použitím náhodného nebo heuristicky vloženého šumu, který umožňuje otestovat různé plánovací scénáře.

Tento článek obsahuje experimentální porovnání několika heuristik z pohledu pokrytí různých chování vícevláknové aplikace i z pohledu pravdepodobnosti odhalení chyby. Dále je uvedena nová na informacích o pokrytí chování založená heuristika pro vkládání šumu. Tato heuristika je porovnána s ostatními již existujícími heuristikami. Experimenty ukazují, že nová heuristika v určitých případech překonává již existující heuristiky. 
Rok
2012
Strany
123-131
Časopis
Lecture Notes in Computer Science, roč. 2012, č. 7119, ISSN 0302-9743
Vydavatel
Springer Verlag
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9725,
   author = "Bohuslav K\v{r}ena and Zden\v{e}k Letko and Tom\'{a}\v{s} Vojnar",
   title = "Noise Injection Heuristics for Concurrency Testing",
   pages = "123--131",
   journal = "Lecture Notes in Computer Science",
   volume = 2012,
   number = 7119,
   year = 2012,
   ISSN = "0302-9743",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9725"
}
Nahoru