Detail publikace

Discriminatively Trained i-vector Extractor for Speaker Verification

GLEMBEK Ondřej, BURGET Lukáš, BRÜMMER Niko, PLCHOT Oldřich a MATĚJKA Pavel. Discriminatively Trained i-vector Extractor for Speaker Verification. In: Proceedings of Interspeech 2011. Florence: International Speech Communication Association, 2011, s. 137-140. ISBN 978-1-61839-270-1. ISSN 1990-9772.
Název česky
Diskriminativně trénovaný extraktor i-vektorů pro ověřování mluvčího
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Brümmer Niko (Agnitio)
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Článek pojednává o diskriminativně trénovaném extraktoru i-vektorů pro ověřování mluvčího při použití techniky cross-entropy.

Rok
2011
Strany
137-140
Časopis
Proceedings of Interspeech - on-line, roč. 2011, č. 8, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeech 2011
Konference
Interspeech Conference, Florence, IT
ISBN
978-1-61839-270-1
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Florence, IT
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9752,
  author = "Ond\v{r}ej Glembek and Luk\'{a}\v{s} Burget and Niko Br{\"{u}}mmer and Old\v{r}ich Plchot and Pavel Mat\v{e}jka",
  title = "Discriminatively Trained i-vector Extractor for Speaker Verification",
  pages = "137--140",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech 2011",
  journal = "Proceedings of Interspeech - on-line",
  volume = 2011,
  number = 8,
  year = 2011,
  location = "Florence, IT",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISBN = "978-1-61839-270-1",
  ISSN = "1990-9772",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9752"
}
Nahoru