Detail publikace

Language Recognition in iVectors Space

MARTÍNEZ González David, PLCHOT Oldřich, BURGET Lukáš, GLEMBEK Ondřej a MATĚJKA Pavel. Language Recognition in iVectors Space. In: Proceedings of Interspeech 2011. Florence: International Speech Communication Association, 2011, s. 861-864. ISBN 978-1-61839-270-1. ISSN 1990-9772.
Název česky
Rozpoznávání jazyka v prostoru iVektorů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Martínez González David (UNIZAR)
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Tento článek pojednává o rozpoznávání jazyka v prostoru iVektorů.
Byl vyvinut nový přístup pro rozpoznávání jazyka.

Rok
2011
Strany
861-864
Časopis
Proceedings of Interspeech - on-line, roč. 2011, č. 8, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeech 2011
Konference
Interspeech Conference, Florence, IT
ISBN
978-1-61839-270-1
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Florence, IT
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9754,
  author = "David Gonz\'{a}lez Mart\'{i}nez and Old\v{r}ich Plchot and Luk\'{a}\v{s} Burget and Ond\v{r}ej Glembek and Pavel Mat\v{e}jka",
  title = "Language Recognition in iVectors Space",
  pages = "861--864",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech 2011",
  journal = "Proceedings of Interspeech - on-line",
  volume = 2011,
  number = 8,
  year = 2011,
  location = "Florence, IT",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISBN = "978-1-61839-270-1",
  ISSN = "1990-9772",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9754"
}
Nahoru