Detail publikace

iVector-Based Discriminative Adaptation for Automatic Speech Recognition

KARAFIÁT Martin, BURGET Lukáš, MATĚJKA Pavel, GLEMBEK Ondřej a ČERNOCKÝ Jan. iVector-Based Discriminative Adaptation for Automatic Speech Recognition. In: Proceedings of ASRU 2011. Hilton Waikoloa Village, Big Island, Hawaii: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 152-157. ISBN 978-1-4673-0366-8.
Název česky
Diskriminativní adaptace pro automatické rozpoznávání řeči založená na i-vektorech
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

I-vektor je nízkodimensionální representace o mluvčím a akustickém prostředí. Region dependent lineární transformace (RDLT) jsou použity pro zakomponování této informace pro adaptaci. RDLT jsou diskriminativně trénovány s použitím MPE kriteria na velkém množství trenovacích dat. Tato technika byla testována na telefonní řeči (CTS). Byla zjištěna komplemetarita ke standartním adaptačním technikám (CMLLR). Na dobře nalazeném RDLT systému jsme dosáhli 0.8% absolutního zlepšení. 

Rok
2011
Strany
152-157
Sborník
Proceedings of ASRU 2011
Konference
IEEE 2011 Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding, Hilton Waikoloa Village Resort, Big Island, Hawaii, US
ISBN
978-1-4673-0366-8
Vydavatel
IEEE Signal Processing Society
Místo
Hilton Waikoloa Village, Big Island, Hawaii, US
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9762,
   author = "Martin Karafi\'{a}t and Luk\'{a}\v{s} Burget and Pavel Mat\v{e}jka and Ond\v{r}ej Glembek and Jan \v{C}ernock\'{y}",
   title = "iVector-Based Discriminative Adaptation for Automatic Speech Recognition",
   pages = "152--157",
   booktitle = "Proceedings of ASRU 2011",
   year = 2011,
   location = "Hilton Waikoloa Village, Big Island, Hawaii, US",
   publisher = "IEEE Signal Processing Society",
   ISBN = "978-1-4673-0366-8",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9762"
}
Nahoru