Detail publikace

Vliv defektů a zvyšování odolnosti proti poruchám v celulárních systémech

ŽALOUDEK Luděk. Vliv defektů a zvyšování odolnosti proti poruchám v celulárních systémech. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2011, s. 145-150. ISBN 978-80-227-3552-0.
Název anglicky
The Influence of Defects and Increasing of Fault-Tolerance in Cellular Systems
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Žaloudek Luděk, Ing. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt

Mezi problémy, se kterými je třeba se potýkat při fyzické implemenaci celulárních automatů, patří zejména obtížnost dosažení dokonalé synchronizace mezi buňkami a neexistující odolnost proti poruchám. Tento příspěvek navrhuje jednoduché řešení druhého jmenovaného problému založené na statické modulové redundanci, která by měla být přijatelnější pro výrobu celulárních strojů, než existující složitá řešení. Na rozdílných testovacích případech jsou experimentálně ověřeny tří- a pětimodulová redundance za přítomnosti defektů na úrovni fukčních modulů uvnitř buněk. Za zmínku stojí i zajímavé chování celulárních automatů, které bylo objeveno v souvislosti se zaváděním defektů, které bylo sledováno z pohledu rozdělení chování automatů do Wolframových tříd. V závěru je naznačeno další směřování disertace.

Rok
2011
Strany
145-150
Sborník
Počítačové architektury a diagnostika 2011
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2011, PAD 2011, Stará Lesná, SK
ISBN
978-80-227-3552-0
Vydavatel
Vydavateľstvo STU
Místo
Bratislava, SK
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9790,
   author = "Lud\v{e}k \v{Z}aloudek",
   title = "Vliv defekt\r{u} a zvy\v{s}ov\'{a}n\'{i} odolnosti proti poruch\'{a}m v celul\'{a}rn\'{i}ch syst\'{e}mech",
   pages = "145--150",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika 2011",
   year = 2011,
   location = "Bratislava, SK",
   publisher = "Vydavate\'{l}stvo STU",
   ISBN = "978-80-227-3552-0",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9790"
}
Nahoru