Detail publikace

The Evaluation of the Entropy of Decision Makers' Preferences in Ordinal Consensus Ranking Problem

FIEDOR Jan a MAZUREK Jiří. The Evaluation of the Entropy of Decision Makers' Preferences in Ordinal Consensus Ranking Problem. In: Proceedings of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011. Praha 4: Professional Publishing, 2011, s. 157-162. ISBN 978-80-7431-059-1.
Název česky
Výpočet entropie preferencí rozhodovatelů v problému s ordinálním hodnocením alternativ
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Fiedor Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Mazurek Jiří, Mgr., Ph.D. (KMME OPF SLU)
Abstrakt

Cílem tohoto článku je zavést Shannonovu entropii a relativní entropii do problému s ordinálním hodnocením alternativ (OCRP problému) jako míru neurčitosti preferencí v rámci skupiny rozhodovatelů. Existence rešení OCRP problému kriticky závisí na výchozích rozhodnutích rozhodovatelů: seřazení n objektů od prvního do n-tého. Pokud jsou tato seřazení značně odlišná, je entropie (neurčitost) asociovaná s preferencemi rozhodovatelů vysoká a dosažení jednoznačného řešení v rámci skupiny je nepravděpodobné. Avšak pokud jsou seřazení rozhodovatelů podobná, entropie je malá a získání řešení je mnohem více pravděpodobné. Tento článek zkoumá na několika příkladech závislost mezi relativní entropií preferencí rozhodovatelů a jednotností řešení napříč čtyřmi klasickými metodami pro řešení OCRP problému. Tato závislost je dále experimentálně ověřena a naše výsledky ukazují, že existuje negativní závislost mezi relativní entropií a jednotností řešení napříč metodami, tedy čím vyšší je relativní entropie, tím nižší je jednodnost řešení napříč metodami. Otázkou zůstává, zda lze obecně najít teoretickou závislost spojující entropii a existenci řešení (nebo jednotnost řešení napříč metodami) OCRP problému.

Rok
2011
Strany
157-162
Sborník
Proceedings of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011
Konference
29th International Conference on Mathematical Methods in Economics, Janská Dolina, SK
ISBN
978-80-7431-059-1
Vydavatel
Professional Publishing
Místo
Praha 4, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9846,
   author = "Jan Fiedor and Ji\v{r}\'{i} Mazurek",
   title = "The Evaluation of the Entropy of Decision Makers' Preferences in Ordinal Consensus Ranking Problem",
   pages = "157--162",
   booktitle = "Proceedings of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011",
   year = 2011,
   location = "Praha 4, CZ",
   publisher = "Professional Publishing",
   ISBN = "978-80-7431-059-1",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9846"
}
Nahoru