Detail publikace

Two-Step Evolution of Polymorphic Circuits for Image Multi-Filtering

SEKANINA Lukáš, SALAJKA Vojtěch a VAŠÍČEK Zdeněk. Two-Step Evolution of Polymorphic Circuits for Image Multi-Filtering. In: 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 432-439. ISBN 978-1-4673-1508-1.
Název česky
Dvoukroková evoluce polymorfních obvodů pro filtraci obrazu
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Salajka Vojtěch, Ing. (FIT VUT)
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt

Článek ukazuje způsob realizace vícefunkčních obrazových filtrů pomocí vícefunkčních hradel. Obrazové filtry jsou navrhovány pomocí kartézského genetického programování (CGP), a to ve dvou krocích. Nejdříve je algoritmem CGP navržena struktura filtru. Následně jsou jednotlivé komponenty filtru optimalizovány pomocí CGP pracujícího na úrovni hradel a konvenčních optimalizačních technik pro logické obvody. Navržené filtry vykazují dobrou kvalitu filtrace a současně nižší implementační cenu v porovnání s řešením založeným na multiplexování běžně používaných filtrů. 

Rok
2012
Strany
432-439
Sborník
2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence
Konference
IEEE World Congress on Computational Intelligence, Brisbane, AU
ISBN
978-1-4673-1508-1
Vydavatel
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo
CA, US
DOI
UT WoS
000312859301090
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9865,
  author = "Luk\'{a}\v{s} Sekanina and Vojt\v{e}ch Salajka and Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek",
  title = "Two-Step Evolution of Polymorphic Circuits for Image Multi-Filtering",
  pages = "432--439",
  booktitle = "2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence",
  year = 2012,
  location = "CA, US",
  publisher = "Institute of Electrical and Electronics Engineers",
  ISBN = "978-1-4673-1508-1",
  doi = "10.1109/CEC.2012.6256164",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9865"
}
Soubory
Nahoru