Detail publikace

3D Face Recognition

MRÁČEK Štěpán. 3D Face Recognition. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011. ISBN 978-3-8465-4450-1. Dostupné z: https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/ru/book/978-3-8465-4450-1/3d-face-recognition
Název česky
Rozpoznávání 3D obličeje
Typ
kniha
Jazyk
angličtina
Autoři
Mráček Štěpán, Ing. (UITS FIT VUT)
URL
Abstrakt

Tato publikace je zaměřena na rozpoznávání 3D obličejů. Jsou zde popsány obecné vlastnosti biometrických systémů a také specifické postupy používané v oblasti rozpoznávání obličejů. Rovněž je představen automatický modulární algoritmus pro rozpoznávání obličejů, kde jsou nejprve nalezeny významné body v obličeji, následně je 3D model zarovnán do určité referenční pozice. Vstupní snímek je pak porovnán se snímky uloženými v biometrické databázi. V rámci samotného procesu porovnávání se využívá třech metod - tzv. metoda Eigenfaces založená na statistickém modelu (PCA), rozpoznávání na základě histogramu prostorového modelu a rozpoznávání za použití anatomických vlastností obličeje. V závěru algoritmu je výsledek jednotlivých metod sloučen. Je ukázáno, že tento sloučený výsledek dosahuje větší přesnosti než všechny ostatní užité metody zvlášť.

Rok
2011
Strany
81
ISBN
978-3-8465-4450-1
Vydavatel
Lambert Academic Publishing
Místo
Saarbrücken, DE
BibTeX
@BOOK{FITPUB9867,
   author = "\v{S}t\v{e}p\'{a}n Mr\'{a}\v{c}ek",
   title = "3D Face Recognition",
   pages = 81,
   year = 2011,
   location = "Saarbr{\"{u}}cken, DE",
   publisher = "Lambert Academic Publishing",
   ISBN = "978-3-8465-4450-1",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9867"
}
Nahoru