Detail publikace

Static Analysis of Routing and Firewall Policy Configurations

ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej, DE Silva Gayan, MATOUŠEK Petr a RÁB Jaroslav. Static Analysis of Routing and Firewall Policy Configurations. In: e-Business and Telecommunications. LNCS CCIS, Vol.222, roč. 2012. Heidelberg: Springer Science+Business Media B.V.,, 2012, s. 39-53. ISBN 978-3-642-25205-1. ISSN 1865-0929. Dostupné z: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84857521040&origin=resultslist
Název česky
Statická analýza směrování a konfigurace politiky firewallů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
De Silva Gayan (FIT VUT)
Matoušek Petr, doc. Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT)
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT)
URL
Abstrakt

Příspěvek pojednává o analýze bezpečnosti založené na výpočtech dosažitelnosti v dynamicky směrovaných sítích. Zahrnuje návrh abstraktního modelu směrování umožňující jemnější aproximaci včetně vlivu směrování na přeposílání paketů a filrtrování.

Rok
2012
Strany
39-53
Časopis
Communications in Computer and Information Science, roč. 2012, č. 222, ISSN 1865-0929
Sborník
e-Business and Telecommunications
Řada
LNCS CCIS, Vol.222
Konference
7th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications, Athens, GR
ISBN
978-3-642-25205-1
Vydavatel
Springer Science+Business Media B.V.,
Místo
Heidelberg, DE
DOI
UT WoS
000309952400002
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9876,
  author = "Miroslav \v{S}v\'{e}da and Ond\v{r}ej Ry\v{s}av\'{y} and Gayan Silva De and Petr Matou\v{s}ek and Jaroslav R\'{a}b",
  title = "Static Analysis of Routing and Firewall Policy Configurations",
  pages = "39--53",
  booktitle = "e-Business and Telecommunications",
  series = "LNCS CCIS, Vol.222",
  journal = "Communications in Computer and Information Science",
  volume = 2012,
  number = 222,
  year = 2012,
  location = "Heidelberg, DE",
  publisher = "Springer Science+Business Media B.V.",
  ISBN = "978-3-642-25205-1",
  ISSN = "1865-0929",
  doi = "10.1007/978-3-642-25206-8\_2",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9876"
}
Nahoru