Detail publikace

Influence of Skin Diseases on Fingerprint Recognition

DRAHANSKÝ Martin, DOLEŽEL Michal, URBÁNEK Jaroslav, BŘEZINOVÁ Eva a KIM Tae hoon. Influence of Skin Diseases on Fingerprint Recognition. Journal of Biomedicine and Biotechnology, roč. 2012, č. 4, s. 1-14. ISSN 1110-7243. Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/jbb/2012/626148/
Název česky
Vliv onemocnění kůže na rozpoznávání otisků prstů
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Doležel Michal, Ing. (UITS FIT VUT)
Urbánek Jaroslav, MUDr. (FNOL)
Březinová Eva (LF MUNI)
Kim Tae hoon (HU-K)
URL
Abstrakt

V dnešní době trpí mnoho lidí různými kožními onemocněními. Tato kožní onemocnění mají silný vliv na proces rozpoznávání otisků prstů. Lidé trpící kožními onemocněními znemožňujícími použití daktyloskopických senzorů jsou tak diskriminováni, protože nemohou použít otisky svých prstů pro účely autentizace. V tomto článku jsou nejprve z lékařského hlediska představena různá onemocnění, která mohou mít vliv na funkčnost přístupových systémů založených na rozpoznávání otisků prstů. Tento přehled je následován ukázkou otisků prstů postižených nějakou kožní chorobou získaných jak z daktyloskopické karty tak z elektronických senzorů. Závěr článku je věnován algoritmu navrženému pro posílení kvality obrazu otisku prstu.

Rok
2012
Strany
1-14
Časopis
Journal of Biomedicine and Biotechnology, roč. 2012, č. 4, ISSN 1110-7243
Vydavatel
Hindawi Publishing Corporation
DOI
UT WoS
000304936800001
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9900,
  author = "Martin Drahansk\'{y} and Michal Dole\v{z}el and Jaroslav Urb\'{a}nek and Eva B\v{r}ezinov\'{a} and hoon Tae Kim",
  title = "Influence of Skin Diseases on Fingerprint Recognition",
  pages = "1--14",
  journal = "Journal of Biomedicine and Biotechnology",
  volume = 2012,
  number = 4,
  year = 2012,
  ISSN = "1110-7243",
  doi = "10.1155/2012/626148",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9900"
}
Nahoru