Detail publikace

Influence of Skin Diseases on Fingerprint Quality and Recognition

DOLEŽEL Michal, DRAHANSKÝ Martin, URBÁNEK Jaroslav, BŘEZINOVÁ Eva a KIM Tae hoon. Influence of Skin Diseases on Fingerprint Quality and Recognition. New Trends and Developments in Biometrics. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2012, s. 275-303. ISBN 9789535108597. Dostupné z: http://www.intechopen.com/books/new-trends-and-developments-in-biometrics/influence-of-skin-diseases-on-fingerprint-quality-and-recognition
Název česky
Vliv kožních onemocnění na kvalitu otisků a jejich rozpoznávání
Typ
kapitola v knize
Jazyk
angličtina
Autoři
Doležel Michal, Ing. (UITS FIT VUT)
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Urbánek Jaroslav, MUDr. (FNOL)
Březinová Eva (LF MUNI)
Kim Tae hoon (HU-K)
URL
Klíčová slova

rozpoznávání otisků prstů, onemocnění kůže, kvalita obrazu, biometrický systém

Abstrakt

Rozpoznávání osob na základě otisků prstů patří k nejrozšířenějším na celém světě. Někteří lidé, jejichž prsty jsou zasaženy kožním onemocněním nemohou tuto technologii používat a jsou tak diskriminováni, protože nemohou používat otisky svých prstů pro autentizační účely. Tato kapitola popisuje vliv kožních onemocnění na proces rozpoznávání osob podle otisků prstů a veškerou podpůrnou a související práci. Tento výzkum vyžaduje kooperaci specialistů z různých oborů: lékaři, daktyloskopičtí experti, programátoři, atp. Po lehkém úvodu do rozpoznávání otisků prstů je představeno několik kožních onemocnění, které mohou mít negativní vliv na proces rozpoznávání otisků prstů. Tato onemocnění byla vybrána z obsáhlé lékařské literatury za pomoci blízké spolupráce odborných lékařů. Jsou zde představena různá onemocnění, která mohou mít vliv na funkcionalitu systémů založených na rozpoznávání otisků prstů v podobě kompletního souhrnu těchto onemocnění, která jsou pro tyto účely rozdělena do tří kategorií. Tento přehled je následován lehkým úvodem do problematiky daktyloskopických senzorů a popisem vývoje speciální stanice pro snímání otisků prstů zasažených kožními onemocněními. Poslední část této kapitoly se zabývá popisem algoritmu pro vylepšení obrazu otisku prstu a procesem odhadu kvality u nově vytvořené databáze otisků prstů poškozených kožními onemocněními.

Rok
2012
Strany
275-303
Kniha
New Trends and Developments in Biometrics
ISBN
9789535108597
Vydavatel
InTech - Open Access Publisher
Místo
Rijeka, HR
DOI
BibTeX
@INBOOK{FITPUB9922,
  author = "Michal Dole\v{z}el and Martin Drahansk\'{y} and Jaroslav Urb\'{a}nek and Eva B\v{r}ezinov\'{a} and hoon Tae Kim",
  title = "Influence of Skin Diseases on Fingerprint Quality and Recognition",
  pages = "275--303",
  booktitle = "New Trends and Developments in Biometrics",
  year = 2012,
  location = "Rijeka, HR",
  publisher = "InTech - Open Access Publisher",
  ISBN = "9789535108597",
  doi = "10.5772/51992",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9922"
}
Nahoru