Detail publikace

A Survey on Methods for Omnidirectional Shadow Rendering

NAVRÁTIL Jan, KOBRTEK Jozef a ZEMČÍK Pavel. A Survey on Methods for Omnidirectional Shadow Rendering. Journal of WSCG, roč. 20, č. 2, 2012, s. 89-96. ISSN 1213-6972.
Název česky
Přehled metod pro všesměrové zobrazování stínů
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Navrátil Jan, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kobrtek Jozef, Ing. (FIT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Klíčová slova

stínové mapy, rendering, GPU, výkon, Cube mapy, Dual-Paraboloid mapování

Abstrakt

Tento článek se zaměřuje na metody zobrazování stínů vržených z bodových zdrojů svetla. Cílem je vyhodnotit výhody a nevýhody metod založených na algoritmu stínových map. Porovnáváme přístup založený na Cube mapách s Dual-Paraboloid mapováním. Všechny metody jsou implementovány na nejnovějším hardwaru a využívají možností dnešních GPU. Také jsme implementovali optimalizační techniky, které dále sníží výpočetní čas. Zkoumali jsme čas, který metody stráví v jednotlivých zobrazovacích průchodech a také jsme vyhodnotili celkovou výkonnost. Na závěr, jsme shrnuli výsledky porovnání a navrhli jsme doporučení pro typické aplikace, kde můžou být metody použity. Také jsme navrhli směry pro budoucí výzkum.

Rok
2012
Strany
89-96
Časopis
Journal of WSCG, roč. 20, č. 2, ISSN 1213-6972
Kniha
Journal of WSCG
Vydavatel
Union Agency
Místo
Plzeň, CZ
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9936,
  author = "Jan Navr\'{a}til and Jozef Kobrtek and Pavel Zem\v{c}\'{i}k",
  title = "A Survey on Methods for Omnidirectional Shadow Rendering",
  pages = "89--96",
  booktitle = "Journal of WSCG",
  journal = "Journal of WSCG",
  volume = 20,
  number = 2,
  year = 2012,
  location = "Plze\v{n}, CZ",
  publisher = "Union Agency",
  ISSN = "1213-6972",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9936"
}
Nahoru