Detail publikace

On Distribution and Impact of Fault Effects at Real-Time Kernel and Application Levels

STRNADEL Josef a SLIMAŘÍK František. On Distribution and Impact of Fault Effects at Real-Time Kernel and Application Levels. In: Proceedings of the 15th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools. Pistacaway: IEEE Computer Society, 2012, s. 272-279. ISBN 978-0-7695-4798-5.
Název česky
O rozložení a vlivu efektů poruch na úrovních RT jádra a aplikací
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Real-time operační systémy jsou častým prostředkem zjednodušení návrhu vestavných časově/bezpečnostně kritických aplikací. Avšak, real-time vestavné systémy jsou citlivé mj. na přechodné či jiné typy poruch, které mohou vést k výskytu různých chyb v různých částech systému a potencionálně vyústit až v selhání systému. V předchozích článcích byla studována zejména citlivost real-time jader na chyby kategorie soft a na klasifikaci následků těchto chyb. Tento článek je zaměřen na analýzu citlivosti těchto systémů nejen na přechodné, ale i trvalé poruchy a poruchy v objektovém kódu vestavné aplikace. Analýza byla provedena na základě množství dat získaných na základě experimentů nad jádrem uC/OS-II. Během těchto experimentů byly do jádra implementovány jednak různé techniky zvýšení spolehlivosti i jejich kombinace (N-verzní programování, kontroly toku programu, kontrolní úlohy, zpracování párů) a jednak zaneseny konkrétní poruchy za účelem sledování vlivu jejich výskytu a temporální i funkcionální správnost chování daného systému.

Rok
2012
Strany
272-279
Sborník
Proceedings of the 15th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools
Konference
15th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools, Izmir, TR
ISBN
978-0-7695-4798-5
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Pistacaway, US
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9943,
  author = "Josef Strnadel and Franti\v{s}ek Slima\v{r}\'{i}k",
  title = "On Distribution and Impact of Fault Effects at Real-Time Kernel and Application Levels",
  pages = "272--279",
  booktitle = "Proceedings of the 15th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools",
  year = 2012,
  location = "Pistacaway, US",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-0-7695-4798-5",
  doi = "10.1109/DSD.2012.90",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9943"
}
Nahoru