Detail publikace

Únos výpočetního toku v obsluze systémových volání na operačním systému Linux

PROCHÁZKA Boris, DRAHANSKÝ Martin a HANÁČEK Petr. Únos výpočetního toku v obsluze systémových volání na operačním systému Linux. In: IMEA 2012 Sborník příspěvků 12.ročníku doktorandské konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012, s. 6. ISBN 978-80-7435-185-3.
Název anglicky
Hijacking of control flow in system calls in operating system Linux
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Klíčová slova

počítačová bezpečnost, operační systém, Linux, systémové volání, IA-32

Abstrakt

Článek se zabývá různými způsoby únosů a následného ovládnutí linuxového jádra útočníkem. Přináší klasifikaci těchto únosů včetně dopadů na postižený systém. Těžiště článku spočívá v představení unikátního způsobu kompromitace obsluhy systémových volání, které umožňuje útočníkovi kompletní ovládnutí a kontrolu napadeného systému.

Anotace

Článek se zabývá různými způsoby únosů a následného ovládnutí linuxového jádra útočníkem. Přináší klasifikaci těchto únosů včetně dopadů na postižený systém. Těžiště článku spočívá v představení unikátního způsobu kompromitace obsluhy systémových volání, které umožňuje útočníkovi kompletní ovládnutí a kontrolu napadeného systému.

Rok
2012
Strany
6
Sborník
IMEA 2012 Sborník příspěvků 12.ročníku doktorandské konference
Konference
12. mezinárodní konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, Objekt společné výuky UHK (nová budova UHK), Hradecká 1227/4, Hradec Králové, CZ
ISBN
978-80-7435-185-3
Vydavatel
Univerzita Hradec Králové
Místo
Hradec Králové, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9947,
   author = "Boris Proch\'{a}zka and Martin Drahansk\'{y} and Petr Han\'{a}\v{c}ek",
   title = "\'{U}nos v\'{y}po\v{c}etn\'{i}ho toku v obsluze syst\'{e}mov\'{y}ch vol\'{a}n\'{i} na opera\v{c}n\'{i}m syst\'{e}mu Linux",
   pages = 6,
   booktitle = "IMEA 2012 Sborn\'{i}k p\v{r}\'{i}sp\v{e}vk\r{u} 12.ro\v{c}n\'{i}ku doktorandsk\'{e} konference",
   year = 2012,
   location = "Hradec Kr\'{a}lov\'{e}, CZ",
   publisher = "University of Hradec Kralove",
   ISBN = "978-80-7435-185-3",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9947"
}
Nahoru