Detail publikace

Generic Source Code Migration Using Decompilation

ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub a ZEMEK Petr. Generic Source Code Migration Using Decompilation. In: 10th Annual Industrial Simulation Conference (ISC'2012). Brno: EUROSIS, 2012, s. 38-42. ISBN 978-90-77381-71-7.
Název česky
Migrace zdrojových kódů pomocí rekonfigurovatelného zpětného překladače
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Ďurfina Lukáš, Ing. (UIFS FIT VUT)
Křoustek Jakub, Ing. (UIFS FIT VUT)
Zemek Petr, Ing. (UIFS FIT VUT)
Klíčová slova

migrace zdrojového kódu, analýza, transformace, rekonfigurotavelnost, reverzní inženýrství, zpětný překlad, Lissom, LLVM, LLVM IR

Abstrakt

Článek pojednává o problematice udržovatelnosti a přenositelnosti programů vytvořených ve starších programovacích jazycích. Existuje několik jednoúčelových konvertorů, zaměřených na migraci kódu z jednoho konkrétního jazyka do jazyka jiného. V současnosti však neexistuje generické řešení, které by umožnilo migraci kódu bez ohledu na původní či cílový programovací jazyk. V tomto článku je představeno řešení založené na využití překladačové platformy LLVM, které takovou migraci kódu umožní. Výstupem je vysoce čitelná reprezentace kódu v jazyce Python. V závěru jsou prezentovány experimentální výsledky dosažené u několika běžných programovacích jazyků (C/C++, D, Fortran).

Rok
2012
Strany
38-42
Sborník
10th Annual Industrial Simulation Conference (ISC'2012)
Konference
The Industrial Simulation Conference (ISC), Brno, CZ
ISBN
978-90-77381-71-7
Vydavatel
EUROSIS
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9948,
   author = "Luk\'{a}\v{s} \v{D}urfina and Jakub K\v{r}oustek and Petr Zemek",
   title = "Generic Source Code Migration Using Decompilation",
   pages = "38--42",
   booktitle = "10th Annual Industrial Simulation Conference (ISC'2012)",
   year = 2012,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "EUROSIS",
   ISBN = "978-90-77381-71-7",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9948"
}
Nahoru