Detail publikace

Rule-restricted automaton-grammar transducers: Power and linguistic applications

ČERMÁK Martin, HORÁČEK Petr a MEDUNA Alexander. Rule-restricted automaton-grammar transducers: Power and linguistic applications. Mathematics for Applications, roč. 1, č. 1, 2012, s. 13-35. ISSN 1805-3610. Dostupné z: http://ma.fme.vutbr.cz/archiv/1_1/13_35.pdf
Název česky
Pravidly omezený automatově-gramatický převodník: síla a lingvistické aplikace
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Tento článek zavádí nový převodník jako systém složený ze dvou komponent, a to konečného automatu a bezkontextové gramatiky. Zatímco automat čte svůj vstupní řetězec, gramatika generuje výstupní řetězec. Jejich kooperace je zajištena pomocí množiny, která omezuje aplikaci jejich pravidel. Z teoretického pohledu článek diskutuje sílu tohoto systému pracujícího běžným způsobem a také s omezením na nejlevější derivaci. Dále článek zavádí appearance checking, který nám umožňuje ověřit, zda jsou některé symboly ve větné formě přítomny. Toto rozšíření opět ovlivní sílu systému.  V článku jsou dosaženy následující výsledky. Za prvé, systém generuje, resp. přijímá jazyky definované maticovými gramatikami, resp. částečně slepými counter-automaty. Za druhé, pokud se omezíme v bezktontextové gramatice na nejlevější derivaci, síla systému je ekvivalentní síle bezkontextových gramatik. Za třetí, systém s appearance checking je schopen přijímat i generovat všechny rekurzivně vyčíslitelné jazyky. Z praktičtějšího pohledu článek popisuje možnosti aplikací v lingvistice. Zvláštní pozornost je věnována japonsko-českému překladu.

Rok
2012
Strany
13-35
Časopis
Mathematics for Applications, roč. 1, č. 1, ISSN 1805-3610
Vydavatel
Ústav matematiky FEKT VUT v Brně
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9957,
   author = "Martin \v{C}erm\'{a}k and Petr Hor\'{a}\v{c}ek and Alexander Meduna",
   title = "Rule-restricted automaton-grammar transducers: Power and linguistic applications",
   pages = "13--35",
   journal = "Mathematics for Applications",
   volume = 1,
   number = 1,
   year = 2012,
   ISSN = "1805-3610",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9957"
}
Nahoru