Detail publikace

Accelerating FPGA-based evolution of wavelet transform filters by optimized task scheduling

SALVADOR Ruben, VIDAL Alberto, MORENO Felix, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Accelerating FPGA-based evolution of wavelet transform filters by optimized task scheduling. Microprocessors and Microsystems, roč. 36, č. 5, 2012, s. 427-438. ISSN 0141-9331.
Název česky
Akcelerace evoluce vlnkové transformace v FPGA pomocí optimalizace plánování úloh
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Salvador Ruben (UPM)
Vidal Alberto (UPM)
Moreno Felix (UPM)
Riesgo Teresa (UPM)
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
URL
Abstrakt

Adaptivní vestavěné systémy jsou požadovány v mnoha aplikacích. Tato práce se zabývá adaptivní komresí obrazu v FPGA. Zjednodušená verze evoluční strategie je využita k optimalizaci filtrů v diskrétní vlnkové transformaci. Doba evoluce je redukována díky optimalizované paměťové architektuře, paralelnímu zpracování a plánování úloh. Celkově došlo ke zkrácení doby evoluce o 44% vzhledem k předchozím implementacím.

Rok
2012
Strany
427-438
Časopis
Microprocessors and Microsystems, roč. 36, č. 5, ISSN 0141-9331
Vydavatel
Elsevier Science
DOI
UT WoS
000307419300012
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9966,
  author = "Ruben Salvador and Alberto Vidal and Felix Moreno and Teresa Riesgo and Luk\'{a}\v{s} Sekanina",
  title = "Accelerating FPGA-based evolution of wavelet transform filters by optimized task scheduling",
  pages = "427--438",
  journal = "Microprocessors and Microsystems",
  volume = 36,
  number = 5,
  year = 2012,
  ISSN = "0141-9331",
  doi = "10.1016/j.micpro.2012.02.002",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9966"
}
Nahoru