Detail publikace

Acceleration of Evolutionary Image Filter Design Using Coevolution in Cartesian GP

DRAHOŠOVÁ Michaela a SEKANINA Lukáš. Acceleration of Evolutionary Image Filter Design Using Coevolution in Cartesian GP. Lecture Notes in Computer Science, roč. 2012, č. 7491, s. 163-172. ISBN 978-3-642-32936-4. ISSN 0302-9743. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-32937-1_17
Název česky
Akcelerace evolučního návrhu obrazových filtrů s použitím koevoluce v kartézském GP
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Tento článek se zabývá akcelerací v úloze evolučního návrhu obrazových filtrů s použitím koevoluce kandidátních filtrů a podmnožin trénovacích vektorů. V této úloze jsou pro kartézské genetické programování implementovány a porovnány dva koevoluční přístupy. Bylo experimentálně ukázáno, že pouze 15-20 % z původních trénovacích vektorů je dostačujících pro nalezení obrazového filtru poskytujícího stejnou kvalitu filtrování nejlepší filtr nalezený pomocí standardního CGP, který používá celou trénovací množinu. Medián času potřebného k evolučnímu návrhu obrazových filtrů se pomocí koevoluce oproti standardnímu CGP podařilo 2.99 krát snížit.

Rok
2012
Strany
163-172
Časopis
Lecture Notes in Computer Science, roč. 2012, č. 7491, ISSN 0302-9743
Kniha
The 12th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature
ISBN
978-3-642-32936-4
Vydavatel
Springer Verlag
Místo
Berlin, DE
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9967,
  author = "Michaela Draho\v{s}ov\'{a} and Luk\'{a}\v{s} Sekanina",
  title = "Acceleration of Evolutionary Image Filter Design Using Coevolution in Cartesian GP",
  pages = "163--172",
  booktitle = "The 12th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature",
  journal = "Lecture Notes in Computer Science",
  volume = 2012,
  number = 7491,
  year = 2012,
  location = "Berlin, DE",
  publisher = "Springer Verlag",
  ISBN = "978-3-642-32936-4",
  ISSN = "0302-9743",
  doi = "10.1007/978-3-642-32937-1\_17",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9967"
}
Nahoru