Detail publikace

Plánování úloh v systémech RT - II: neperiodické úlohy

STRNADEL Josef. Plánování úloh v systémech RT - II: neperiodické úlohy. Automa, roč. 18, č. 11, 2012, s. 44-46. ISSN 1210-9592.
Název anglicky
Scheduling tasks in RT systems - II: nonperiodic tasks
Typ
článek v časopise
Jazyk
čeština
Autoři
URL
Abstrakt

Tento článek je druhým dílem seriálu a nepřímo navazuje na předchozí díl "Plánování úloh v systémech RT - I: závislé úlohy", kde byly představeny základní mechanismy přiřazování statických (pevných) priorit periodickým RT úlohám. Mezi neperiodickými úlohami RT jsou obvykle rozlišovány úlohy aperiodické (intervaly příchodů úloh tohoto typu jsou předem neznámé) a úlohy sporadické (je u nich známa nejkratší doba mezi příchody). V tomto článku jsou představeny základní mechanismy společného (tzv. hybridního) plánování množin periodických a neperiodických úloh (hybrid/joint scheduling); pozornost je věnována zejména tzv. serverům úloh.

Rok
2012
Strany
44-46
Časopis
Automa, roč. 18, č. 11, ISSN 1210-9592
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9972,
   author = "Josef Strnadel",
   title = "Pl\'{a}nov\'{a}n\'{i} \'{u}loh v syst\'{e}mech RT - II: neperiodick\'{e} \'{u}lohy",
   pages = "44--46",
   journal = "Automa",
   volume = 18,
   number = 11,
   year = 2012,
   ISSN = "1210-9592",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9972"
}
Nahoru