Detail publikace

Plánování úloh v systémech RT - V: zvyšování provozuschopnosti systémů

STRNADEL Josef. Plánování úloh v systémech RT - V: zvyšování provozuschopnosti systémů. Automa, roč. 19, č. 2, 2013, s. 46-49. ISSN 1210-9592.
Název anglicky
Scheduling tasks in RT systems - V: increasing system operability
Typ
článek v časopise
Jazyk
čeština
Autoři
URL
Abstrakt

Článek je věnován přehledu základních pojmů, jakož i popisu a nástinu řešení problémů souvisejících s provozuschopností RT systémů. Provozuschopností, nebo také spolehlivostí v širším smyslu se v tomto článku rozumí schopnost systému plnit funkci v souladu a za podmínek vymezených jeho specifikací. Provozuschopnost je určena řadou činitelů, které ji ovlivňují - např. bezporuchovostí, pohotovostí/dostupností, udržovatelností či bezpečností ve smyslu dopadu možných následků jeho činnosti či ve smyslu schopnosti zaručit důvěrnost informací. Cílem tohoto článku není vyčerpávajícím způsobem pokrýt obecnou problematiku zajištění provozuschopnosti, ale představit typické problémy, jejich příčiny a vybraná řešení související s konstrukcí RT systémů řízených pomocí RTOS s ohledem na bezporuchovost.

Rok
2013
Strany
46-49
Časopis
Automa, roč. 19, č. 2, ISSN 1210-9592
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9975,
   author = "Josef Strnadel",
   title = "Pl\'{a}nov\'{a}n\'{i} \'{u}loh v syst\'{e}mech RT - V: zvy\v{s}ov\'{a}n\'{i} provozuschopnosti syst\'{e}m\r{u}",
   pages = "46--49",
   journal = "Automa",
   volume = 19,
   number = 2,
   year = 2013,
   ISSN = "1210-9592",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9975"
}
Nahoru