Detail publikace

Multi-contextual Trust Model for Multi-Agent Systems

SAMEK Jan. Multi-contextual Trust Model for Multi-Agent Systems. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, roč. 4, č. 1, 2012, s. 44-54. ISSN 1338-1237. Dostupné z: http://acmbulletin.fiit.stuba.sk/vol4num1/vol4num1.pdf
Název česky
Více-kontextový model důvěry pro multi-agentní systémy
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Samek Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
URL
Klíčová slova

důvěra, více-kontextová důvěra, distribuované multi-agentní systémy, HMTC

Abstrakt

Práce se zabývá problematikou modelování více-kontextové důvěry pro distribuované multi-agentní systémy. Hlavní myšlenka práce je založena na dvou předpokladech: 1) modely důvěry s jedním kontextem jsou pouze speciální případy modelů využívající více-kontextové vlastnosti důvěry. Proto modely s podporou více-kontextovosti jsou obecnější a využitelné pro více aplikací. 2) Ve více-kontextovém prostředí lze nalézt různé kontexty, mezi kterými lze pozorovat vzájemnou vazbu. Tedy jednotlivé kontexty ve více-kontextovém prostředí nejsou vzájemně zcela nezávislé. Pakliže jsme schopni mezi různými kontexty jedné entity nalézt vazbu, jsme schopni i v jisté omezené míře provést odvození z jednoho kontextu na druhý v případě, že je mezi nimi tato vazba. Tomuto odvození říkáme přenesení kontextu. Jednou ze základních vlastností námi navrhovaného modelu je právě definice způsobu jakým je důvěra na základě znalosti v jeden kontext přenesena pomocí vzájemné vazby na kontext druhý. Pro navržený model důvěry byla stanovena unikátní reprezentace hodnoty důvěry pomocí intervalu, která reprezentuje nejen důvěryhodnost entity ale i nejistotu, která je s hodnotou důvěry vždy nějakým způsobem spojena. Význam této intervalové reprezentace byl pro použití s navrženým způsobem vyhodnocování explicitně definován jako míra pravděpodobnosti, se kterou entita provede interakci v daném kontextu s kvalitou ve stanoveném rozsahu. Jako pravděpodobnostní rozložení bylo zvoleno normální rozložení pravděpodobnosti, které je definováno pomocí střední hodnoty a rozptylu. Na základě statistických metod odhadů parametrů normálního rozložení byl navržen robustní způsob odhadu důvěry na základě výsledku interakce mezi entitami v různých kontextech. Tento způsob definuje, spolu s principem vytváření a aplikace událostí v modelu HMTC, postup pro aktualizaci důvěry v jednotlivé kontexty.

Rok
2012
Strany
44-54
Časopis
Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, roč. 4, č. 1, ISSN 1338-1237
Kniha
Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia
Vydavatel
Vydavateľstvo STU
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB9984,
  author = "Jan Samek",
  title = "Multi-contextual Trust Model for Multi-Agent Systems",
  pages = "44--54",
  booktitle = "Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia",
  journal = "Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia",
  volume = 4,
  number = 1,
  year = 2012,
  ISSN = "1338-1237",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9984"
}
Nahoru