Detail publikace

Robust motion segmentation for on-line application

KLICNAR Lukáš a BERAN Vítězslav. Robust motion segmentation for on-line application. In: Proceedings of WSCG'12. 20th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, WSCG 2012 - Conference Proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. 205-212. ISBN 978-80-86943-79-4.
Název česky
Robustní segmentace pomocí analýzy pohybu pro on-line aplikace
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Klicnar Lukáš, Ing. (FIT VUT)
Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Klíčová slova

Segmentace pohybu, detekce pohybujících se objektů, KLT tracker, Voronoi teselace

Abstrakt

Článek prezentuje metodu pro on-line segmentaci videa pomocí pohybu objektů. Běžné metody jsou navrženy pro off-line zpracování, při kterém doba zpracování nehraje roli a jsou k dispozici všechna data v čase. Prezentovaná práce je inspirovaná robotickými aplikacemi, kde zpracování video-sekvence v reálném čase je klíčové. Hlavním přínosem práce je adaptace existujících metod tak, aby byly schopny zpracovávat data v reálném čase a on-line. 

Rok
2012
Strany
205-212
Sborník
Proceedings of WSCG'12
Řada
20th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, WSCG 2012 - Conference Proceedings
Konference
Winter School of Computer Graphics 2012, Plzeň, CZ
ISBN
978-80-86943-79-4
Vydavatel
Západočeská univerzita v Plzni
Místo
Plzeň, CZ
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9988,
  author = "Luk\'{a}\v{s} Klicnar and V\'{i}t\v{e}zslav Beran",
  title = "Robust motion segmentation for on-line application",
  pages = "205--212",
  booktitle = "Proceedings of WSCG'12",
  series = "20th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, WSCG 2012 - Conference Proceedings",
  year = 2012,
  location = "Plze\v{n}, CZ",
  publisher = "University of West Bohemia in Pilsen",
  ISBN = "978-80-86943-79-4",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9988"
}
Soubory
Nahoru