Detail publikace

Porovnání výkonnosti databází pohybujících se objektů

VOLF Tomáš. Porovnání výkonnosti databází pohybujících se objektů. In: Proceedings of the Student Research Conference. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012, s. 4. ISBN 978-80-7368-966-7.
Název anglicky
Performance comparison of moving object databases
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Volf Tomáš, Ing. (UIFS FIT VUT)
Klíčová slova

pohybující se objekty, porovnání výkonnosti, Secondo, VTApi

Abstrakt

Databáze pohybujících se objektů umožňují uchovávat a dotazovat objekty, které mění svoji polohu v průběhu času nebo mění v průběhu času společně s polohou také svůj tvar v prostoru. Časoprostorová data mohou být reprezentována různými způsoby. Databáze pohybujících se objektů mohou být užitečné pro ukládání dat (například trajektorií pohybů objektů) z různých bezpečnostních a dohledových systémů a jejich pozdější dotazování. Nejen pro takovéto využití je potřeba, aby zpracovávání dat bylo co nejrychlejší. Tento článek se zabývá porovnáním výkonnosti rozšiřitelného databázového systému Secondo, které používá pro správu dat databázi Berkeley DB, a aplikačního programového rozhraní VTApi, které databázi PostgreSQL pro správu dat. Článek podává základní informace o systému Secondo a rozhraní VTAPi. Dále uvádí výběr testovacích dat, jejich krátký popis a následné úpravy pro účel testování. Práce představuje vybrané metody pro testování výkonnosti a jejich výsledky. Na závěr jsou výsledky diskutovány a jsou navrženy možnosti dalšího pokračování.

Rok
2012
Strany
4
Sborník
Proceedings of the Student Research Conference
Konference
Studentská vědecká konference 2012, Chittussiho 10, Ostrava, CZ
ISBN
978-80-7368-966-7
Vydavatel
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Místo
Ostrava, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9993,
   author = "Tom\'{a}\v{s} Volf",
   title = "Porovn\'{a}n\'{i} v\'{y}konnosti datab\'{a}z\'{i} pohybuj\'{i}c\'{i}ch se objekt\r{u}",
   pages = 4,
   booktitle = "Proceedings of the Student Research Conference",
   year = 2012,
   location = "Ostrava, CZ",
   publisher = "Faculty of Science, University od Ostrava",
   ISBN = "978-80-7368-966-7",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9993"
}
Nahoru