Bakalář informační technologie 2. ročník

Akademický rok 2021/2022, semestr letní

Zkouškové období: 2022-05-09 - 2022-06-10

DenSkup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Po xx HDS zk IO/P254 07:55-08:25… 2022-05-23 AIT zk T10/N 3.23 09:00… 2022-05-23 BPC-AUD zk T8/T 0.10 10:00-11:30… 2022-05-30 AIT zk T10/N 3.23 12:00… 2022-05-23 marP zk IO/P157 13:00… 2022-05-23 AIT zk T8/T 3.02 14:30-15:30… 2022-05-23 IJC zk D0206 D105 1. oprava 2022-05-23        
xx   HDS zk IO/P254 08:30… 2022-05-23 BPC-AE2 zk T12/SC 6.66 09:00-12:00 AE2 (BPC+BKC) #6 (prezenčně) 2022-06-06 BAN4 zk T10/N 3.25 12:00… 2022-05-30 ISJ zk E112 2. oprava 2022-06-06   IZA zk E104 2. oprava 2022-06-06        
xx   HDS zk IO/P254 08:30… 2022-05-30 BPC-AE2 zk T12/SC 6.66 09:00-12:00 AE2 (BPC+BKC) #4 (prezenčně) 2022-05-23   IZG zk D0206 D0207 D105 1. oprava 2022-05-30              
xx     BPC-AE2 zk T12/SC 6.66 09:00-12:00 AE2 (BPC+BKC) #7 (prezenčně) 2022-06-13     PLAB IO/P160 14:00… 2022-05-30              
xx     BPC-AE2 zk T12/SD 2.100 09:00-12:00 AE2 (BPC+BKC) #5 (prezenčně) 2022-05-30                    
xx     BPC-MA2A zk Aula profesora Kalendovského 09:00-11:00… 2022-06-13 marP zk IO/E337 11:00… 2022-05-23                    
xx   BPC-PPK T12/SA 2.04 08:00-12:00 Termín 3 2022-05-23                    
xx     BPC-PSM zk T10/N 1.62 09:30-11:00… 2022-05-23                      
xx     HDS zk IO/P254 09:15… 2022-05-23 BPC-VPM zk T8/T 6.16 10:00-12:00… 2022-05-23                    
xx     HDS zk IO/P254 09:15… 2022-05-30 BPC-ZSL zk T12/SD 1.48 10:00… 2022-06-13                      
xx     marP zk IO/E337 09:00… 2022-05-23 BPC-ZSL zk T12/SD 1.48 10:00-12:00… 2022-06-06                    
xx     HDS zk IO/P286 09:00-11:00… 2022-07-18                      
xx     HDS zk IO/P286 09:00-10:20… 2022-07-25                      
xx       HDS zk IO/P254 10:00… 2022-05-30                      
xx       HDS zk IO/P254 10:00… 2022-05-23                      
xx       HDS zk IO/P286 10:30… 2022-07-25                      
xx       HDS zk IO/P254 10:45-11:15… 2022-05-30                    
xx       HDS zk IO/P254 10:45-11:15… 2022-05-23                    
xx     IVS M104 M105 Termín pro rezervaci místností, protože to IS VUT jinak neumí 2022-05-23            
xx     IZG zk D105 2. oprava 2022-06-06                      
xx     IZU zk D105 1. oprava 2022-05-23                    
Út xx   BPC-IOT zk T12/SD 1.52 08:00-11:00 Semestrální zkouška - řádný termín č.5 2022-05-24   BAN4 zk T10/N 3.24 12:00… 2022-05-24 BAN4 zk T10/N 3.24 13:00… 2022-05-24 BAN4 zk T10/N 3.24 14:00… 2022-05-24              
xx     HDS zk IO/P286 09:00… 2022-07-26 IZA zk E104 1. oprava 2022-05-24   ZFI zk IO/P384 13:00… 2022-05-24 ISJ zk D0206 D0207 D105 řádná 2022-05-24            
xx     IDS zk D105 2. oprava 2022-06-07     ZFI zk IO/P384 13:00… 2022-06-07 ISJ zk D105 1. oprava 2022-05-31            
xx     IPP zk D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 1. oprava 2022-05-31   ISU zk D105 2. oprava 2022-06-07              
xx     fapP zk IO/P163 09:00-12:30 8. termín 2022-05-24 ZFI zk IO/P384 13:00… 2022-05-31                
St xx     HDS zk IO/P286 09:00… 2022-07-27 BPC-AUD zk T8/T 0.10 10:00-11:30… 2022-05-25   BPC-PRP zk T12/SD 1.49 13:30-16:00 Obhajoby projektů I (týmy 14-27) 2022-05-25            
xx     BPC-PRP zk T12/SD 1.49 09:00-12:00 Obhajoby projektů I (týmy 1-13) 2022-05-25   INC zk D0206 D0207 D105 2. oprava 2022-06-08              
xx     INC zk D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 1. oprava 2022-06-01     IPK zk D0206 D0207 D105 E112 G202 1. oprava 2022-06-01              
xx     IPP zk D0206 D105 2. oprava 2022-06-08   ITS zk D105 1. oprava 2022-05-25              
xx     ISU zk D105 1. oprava 2022-05-25       PLAB IO/P160 14:00… 2022-05-25              
xx     fapP zk IO/P163 09:00-12:30 12. termín 2022-06-01                  
Čt xx   BPC-IOT zk T12/SD 1.48 08:00-11:00 Semestrální zkouška - řádný termín č.6 2022-05-26 uceP zk IO/P254 11:00… 2022-05-26 IMA1 zk A112 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 12:00-14:00… 2022-06-02   BAN4 zk T10/N 3.23 15:00… 2022-05-26 AIT zk T10/N 3.23 16:00… 2022-05-26          
xx   marP zk IO/P384 08:00… 2022-05-26 BPC-MA2A zk Aula profesora Kalendovského 09:00-11:00… 2022-06-02 uceP zk IO/P254 11:00… 2022-05-26   IPK zk D0206 D105 2. oprava 2022-06-09              
xx   mik1P zk IO/P384 08:00… 2022-06-02 mik1P zk IO/P384 09:00… 2022-06-09 BPC-ZSL zk T12/SF 1.141 10:00-12:00… 2022-05-26   fapP zk IO/P163 13:00-16:00 14. termín 2022-06-02            
xx   mik1P zk IO/P384 08:00… 2022-06-09 IDS zk D0206 D105 E104 E105 E112 1. oprava 2022-05-26     fapP zk IO/P163 13:00-17:00 10. termín 2022-05-26          
xx     mik1P zk IO/P384 09:00… 2022-06-02 IMA1 zk D0207 D105 E104 E105 E112 10:00-12:00… 2022-06-09                    
xx     ITS zk E112 2. oprava 2022-06-02                      
xx     fapP zk IO/P163 09:00-12:00 13. termín 2022-06-02                    
xx     fapP zk IO/P163 09:00-12:30 9. termín 2022-05-26                  
xx     mik1P zk IO/P384 09:00… 2022-05-26 mik1P zk IO/P384 10:00… 2022-05-26                      
xx       BPC-AUD zk T8/T 0.10 10:00-11:30… 2022-06-03   BPC-PRP zk T12/SD 1.52 13:00-16:00 Obhajoby projektů II (týmy 14-27) 2022-05-27            
xx     BPC-PRP zk T12/SD 1.52 09:00-12:00 Obhajoby projektů II (týmy 1-13) 2022-05-27   IBS zk E104 1. oprava 2022-05-27 IOS zk A112 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 2. oprava 2022-06-10          
xx     IBS zk E104 2. oprava 2022-06-10     IJC zk D105 2. oprava 2022-06-03              
xx     IOS zk A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G108 G202 L314 M104 M105 1. oprava 2022-05-27                      
xx     IZU zk D0206 D105 2. oprava 2022-06-03                    
xx     fapP zk IO/P163 09:00-12:30 11. termín 2022-05-27                  
Význam zkratek:
př - přednáška, cv - numerické cvičení, lb - počítačová laboratoř, pc - laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
Nahoru