Detail práce

Internetový portál pro obchod s lokálními potravinami

Bakalářská práce Student: Buba Vojtěch Akademický rok: 2014/2015 Vedoucí: Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Internet Portal for Local Goods Trading
Jazyk práce
český
Abstrakt

Cílem této práce je návrh uživatelského rozhraní pro zprostředkováni prodeje lokálních potravin. Tento problém je řešen vytvořením webové služby založené na geolokaci a patřičného uživatelského rozhraní. Vytvořené řešení díky geolokaci přináší uživateli jednoduché vyhledání prodejců a jejich produktů. Dle provedeného testování rozhraní úspěšně plní svou funkci a jeho použití je pro uživatele bezproblémové. Tato práce je především implementačního charakteru. Hlavním přínosem je vytvořené rozhraní, která dokáže pomoci s rozšířením prodeje lokálních potravin. 

Klíčová slova

Uživatelské rozhraní, geolokace, lokální potraviny, geolokační výpočty

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení C
Obhajoba
17. června 2015
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.

Otázky u obhajoby
 1. Jaká je časová složitost použité metody vyhledání produktů v omezeném okruhu kolem zvoleného bodu? Odhadněte, anebo otestujte, jaká je škálovatelnost tohoto aspektu výsledného řešení (tj. závislost reakční doby na množství nabídek v systému). 
Komise
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT), předseda
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), člen
Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Citace
BUBA, Vojtěch. Internetový portál pro obchod s lokálními potravinami. Brno, 2015. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-17. Vedoucí práce Beran Vítězslav. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/15099/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT15099,
  author = "Vojt\v{e}ch Buba",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Internetov\'{y} port\'{a}l pro obchod s lok\'{a}ln\'{i}mi potravinami",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2015,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/15099/"
}
Nahoru