Detail práce

Aplikace pro hodnocení kvality pokrmů na iOS

Bakalářská práce Student: Bobák Petr Akademický rok: 2014/2015 Vedoucí: Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Application for Food Quality Rating for iOS
Jazyk práce
český
Abstrakt

V této práci se zabývám tvorbou aplikace pro mobilní platformu iOS, která je součástí studentského projektu zabývajícího se hodnocením kvality pokrmů ve stravovacích zařízeních. Popisuji cestu aplikace od návrhu přes implementaci uživatelského rozhraní a aplikační logiky až po závěrečné testování na skupině uživatelů. Předně se zabývám návrhem rozhraní a jeho testováním. Při návrhu a vývoji jsem postupoval podle metodiky prototypování, se kterou čtenáře také seznamuji. Výsledná aplikace mimo jiné poskytuje uživateli efektivní přístup k hodnocení a komentářům jednotlivých pokrmů, dále je umožňuje vytvářet, hodnotit, komentovat či přidávat další užitečné informace. Uživatelské rozhraní respektuje prostředí a situaci tak, aby byl uživatel co nejméně zatížen a zdržován aktivním používáním aplikace. Čtenáři tato práce přináší aktuální pohled na vývoj mobilních aplikací, jejichž trh v posledních letech prudce roste.

Klíčová slova

Apple, Cocoa Touch, Interface Builder, iOS, iPhone, polohové služby, notifikace, pokrm, Objective-C 2.0, Storyboard, testování, uživatelské rozhraní, Xcode

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
17. června 2015
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.

Otázky u obhajoby
 1. Lze vyhledat restaurace v okolí jiného bodu, než je momentální pozice? Toto může být velice časté užití (plánuji k večeru někde být a hledám podnik, kam se pak uchýlit).
 2. K čemu slouží graf návštěvnosti (Obr 3.7 vpravo dole), když nemá popsanou svislou osu? Odečítat jednotlivé hodnoty dotyky a z nich si rozsah osy rekonstruovat je nepohodlné (NB když prst při dotyku zakrývá miniaturní číslovku).
Komise
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT), předseda
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), člen
Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Citace
BOBÁK, Petr. Aplikace pro hodnocení kvality pokrmů na iOS. Brno, 2015. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-17. Vedoucí práce Beran Vítězslav. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/16040/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT16040,
  author = "Petr Bob\'{a}k",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Aplikace pro hodnocen\'{i} kvality pokrm\r{u} na iOS",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2015,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/16040/"
}
Nahoru