Detail práce

Správa času - Android app s filosofií First-Things-First (S. Covey)

Diplomová práce Student: Sladeček Martin Akademický rok: 2014/2015 Vedoucí: Szőke Igor, Ing., Ph.D.
Název anglicky
Time Management - Android app with the First-Things-First (S. Covey)
Jazyk práce
český
Abstrakt

Cílem práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro správu času pro Android. Vychází z filosofie First Things First od Stephena Coveye. Snahou je navrhnout aplikaci, která pokryje co možná největší počet zařízení jako jsou mobilní telefony, tablety či hodinky. Součástí práce je i monitorování chování uživatelů v aplikaci, na základě čehož dochází k úpravám uživatelského rozhraní, opravám chyb a přidávání nových funkcí.

Klíčová slova

Správa času, First Things First, Android, kalendář, todo list, Google Calendar API, Android Wear, Content provider, uživatelské testování

Ústav
Studijní program
Informační technologie, obor Počítačová grafika a multimédia
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
24. června 2015
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.

Komise
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT), předseda
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Vranić Valentino, doc. Ing., Ph.D. (FIIT STU), člen
Citace
SLADEČEK, Martin. Správa času - Android app s filosofií First-Things-First (S. Covey). Brno, 2015. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-24. Vedoucí práce Szőke Igor. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17176/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT17176,
  author = "Martin Slade\v{c}ek",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Spr\'{a}va \v{c}asu - Android app s filosofi\'{i} First-Things-First (S. Covey)",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2015,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17176/"
}
Nahoru